Gedaan met laden. U bevindt zich op: Slotevent CityFlows Nieuwsberichten

Slotevent CityFlows

Nieuwsbericht
28 april 2023
© imec vzw

Het in kaart brengen van drukte en mobiliteitsstromen kan een grote meerwaarde zijn voor de beleidsvoering in de stad. Zo kan een zicht op de mobiliteitsstromen bijdragen aan een goede stadsplanning, een sterk economisch beleid, het toerisme en natuurlijk ook het mobiliteitsbeleid. Door op straatniveau de drukte te meten, kunnen lokale besturen ook gepaste acties nemen en snel schakelen wanneer nodig, bijvoorbeeld door het afsluiten van een park of drukke straat. In januari 2021 werd vanuit het programma Smart Flanders een ondersteuningstraject opgestart voor de 13 Vlaamse centrumsteden om drukte en mobiliteitsstromen in de stad te meten. Voor dit project werd een subsidie toegekend aan imec voor de maturisatie en uitrol van CityFlows. Tegelijk kreeg ook het Kenniscentrum Vlaamse Steden een subsidie voor de toekenning van individuele ondersteuning (via credits) aan de steden voor de implementatie van CityFlows op hun grondgebied.

Op 30 mei wordt dit project afgerond met een middagvullend slotevent. Tijdens dit evenement worden de resultaten en inzichten van het CityFlows-project gedeeld en kom je alles te weten over de uitdagingen en werkzaamheden van de mobiliteitsexpert van nu én van de toekomst. In een panelgesprek wordt dieper ingegaan op die kloof en in break-outsessies wordt onderzocht wat nodig is om deze kloof te overbruggen. Vervolgens zullen er parallel twee breakout-sessies plaatsvinden: er zal een breakout-sessie ingaan op de beleidsuitdagingen en de verschillende usecases die er bestaan binnen het beleidsveld mobiliteit; daarnaast zal een tweede break-outsessie ingaan op het technische luik van het toegepaste model (de verschillende stappen in het model en de achterliggende redenering, de architectuur, de machine learning weights, ...). In beide sessies zal kort worden toegelicht hoe de ontwikkelde visualisatietoolbox kan worden ingezet in de dagelijkse praktijk van de mobiliteitsambtenaar. De middag wordt afgesloten met een netwerkingsreceptie. Hier kan je ook een demo ontvangen van de visualisatietoolbox en heb je de kans om hier vragen over te stellen aan de ontwikkelaars van imec.

Reserveer ook zeker 27 of 29 juni in je agenda als je graag concreet aan de slag wilt gaan met de toolbox. Op deze dagen organiseert KCVS samen met imec workshops waar verschillende usecases kunnen worden aangebracht. Meer info hierover volgt.

Inschrijven

Schrijf je alvast in en kom meer te weten over het event.

Meer informatie

Lees meer over het CityFlows-project.