De verbindende stad

Een stad is veel meer dan een verzameling gebouwen, pleinen en parken, wegen en nutsinfrastructuur, maar ook en vooral een lokale samenleving die zich in en rond die gebouwde ruimte organiseert. De samenhang tussen de sociale en ruimtelijke dynamieken in de stad vormt het vertrekpunt voor deze thematische oproep. Met het dagelijks “samenleven” als onderlegger mikt de minister op investeringen in de publieke ruimte die het ontmoeten op een vernieuwende manier stimuleren. Dit gebeurt met focus op buurten en wijken waar er weinig interactie is tussen verschillende doelgroepen en waar de nood aan een versterkt netwerk groot is.

Ruimte maken voor informele plekken van verbinding vormt het centrale doel van de projecten. Meer concreet gaat het dan op het inzetten op plekken die laagdrempelig en open zijn voor burgers van allerlei slag en waar men op eigen voorwaarden kan zijn, maar ook plekken waar bewoners aanspreekpunten van organisaties en overheden vinden. Een publieke ruimte die het ontmoeten op een vernieuwende manier in al zijn diversiteit stimuleert, kan het samenleven ondanks onderlinge verschillen ondersteunen en bijdragen tot meer openheid en tolerantie. Ze kan ook mogelijkheden bieden om inwoners te laten meepraten over hun buurt en stad en zo de betrokkenheid op hun buurt versterken. De inspanningen moeten daarbij een stap verder gaan dan louter het toegankelijk maken van stedelijke publieke ruimtes. De ruimtelijke ingrepen worden best geflankeerd met acties en programmaties die de interactie tussen bevolkingsgroepen bevorderen.

Ook dit jaar trekt de Vlaamse overheid 1.200.000 euro uit voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Per project wordt maximaal 500.000 euro toegekend, die uitsluitend voor investeringen kunnen worden aangewend. Voor de realisatie is er maximaal 3 jaar tijd voorzien.

Timing

Deze oproep loopt tot 16 september 2022.

Meer info

Meer informatie over deze thematische oproep vind je terug in de visietekst en het aanvraagformulier.