Team Stedenbeleid nodigt je uit om op 23/05 een thematische sessie Smart Flanders te volgen van 10u00 t.e.m. 12u30 met als thema LEKP en de ondersteunende klimaattools. We zullen inzoomen op hoe de klimaattools een krachtig beleidsondersteunend instrument vormen die lokale besturen kunnen helpen om de klimaatdoelstellingen gesteld in het LEKP op een efficiënte manier te behalen. Er zal worden ingegaan op het LEKP-kader, de klimaatadaptatietool (VMM) en de Wijkrenovatietool (ABB). Daarnaast zal ook een praktijkgericht voorbeeld worden gebracht.

Inschrijven

De sessie zal online plaatsvinden. Inschrijven kan nog tot 19 mei. Uiterlijk één dag voor aanvang ontvangen de ingeschrevenen een deelnamelink.