In het kader van het project Cyberveilige Gemeenten(opent in nieuw venster) ontwikkelde de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur een digitale Toolkit Cyberveiligheid(opent in nieuw venster) met sjablonen, leidraden en handige tips. Met deze toolkit kunnen lokale besturen aan de slag kunnen om de eigen organisatie voor te bereiden op potentiële cyberaanvallen. Om lokale besturen bijkomend te ondersteunen in het gebruik van die toolkit zal de VVSG verschillende infosessies organiseren.

Op dinsdag 7 juni tussen 10u00 en 11u30 organiseert de VVSG de eerste sessie ‘In nood? Het business continuïteitsplan biedt je houvast’. Een businesscontinuïteitsplan (BCP) beschrijft de maatregelen die een organisatie moet nemen om haar dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen, tijdens een cyberaanval. Tijdens deze sessie wordt toegelicht waarom het BCP zo belangrijk is en hoe lokale besturen met de toolkit aan de slag kunnen om een eigen BCP op te stellen.

Deelname aan de sessie is gratis, maar inschrijven is verplicht.