Gedaan met laden. U bevindt zich op: Warmtenetten in het kader van 100 Wijken Platform Nieuwsberichten

Warmtenetten in het kader van 100 Wijken Platform

Nieuwsbericht
20 juni 2023

Op 14 juni kwamen dertig deelnemers samen rond de eerste werksessie “Parel van het warmtenet” van drie geplande werksessies in het kader van het 100 Wijken Platform in Leuven. Naast het creëren van een netwerk was de doelstelling van het werkprogramma om te testen of een hele wijk tegelijk kan omschakelen op fossielvrije warmte. De aanleg van de energie-infrastructuur kan daarbij immers als hefboom dienen voor de collectieve renovatie van de (individuele) woningen.

De workshop werd georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) - teams LEKP en stedenbeleid - onder begeleiding van Architecture Workroom Brussels (AWB). De deelnemers waren evenredig verdeeld uit vertegenwoordigers van 10 steden of lokale besturen (Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Turnhout, Bonheiden en Heist-op-den-Berg) en vertegenwoordigers uit andere besturen, het middenveld en het bedrijfsleven (ODE (de sectororganisatie voor duurzame energie), Provincie Oost-Vlaanderen, Saamo Vlaams-Brabant vzw, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), Intercommunale Leiedal, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), het expertisecentrum 3E en het bedrijf Kelvin Solutions).

Hoe kan je samen met andere wijken de harde noten kraken die overal terugkomen? Tijdens de sessie werd op 6 doorbraken gefocust:

  1. naar een visie, omkaderend beleid én lokale warmtestrategieën voor collectieve oplossingen;
  2. naar een geïntegreerde aanpak, die de aanleg van energie-infrastructuur schakelt met de transformatie van publieke ruimte en de renovatie van aan te koppelen woningen;
  3. naar een samenwerking met helder rollenspel en afsprakenkader tussen lokaal bestuur – netbeheerder - private investeerder - ESCO,…;
  4. naar een traject dat de stapsgewijze uitbreiding van een warmtenet technologisch, financieel en planmatig mogelijk maakt;
  5. naar een rendabele en hybride businesscase, die snel en traag kapitaal en private en publieke middelen activeert;
  6. naar een standaard vergunningen-kader voor de aanleg en het beheer van energie-infrastructuur door private, semi-publieke of publieke partijen in de publieke ruimte.

In een groepsgesprek en aan de hand van een dertigtal cases die de deelnemers meebrachten werden deze aangescherpt en verfijnd. Deze cases varieerden van een warmteplan, een grote projectontwikkeling, tot lokale warmteprojecten in een bestaande wijk. Uiteindelijk eindigde de werksessie ‘Warmtenetten’ met een eerste voorselectie van enkele cases die in de nabije toekomst met een aantal concrete doorbraken aan de slag gaan.

Volgende werksessies

Op 27 juni vindt de tweede werksessie “Iedereen mee!” plaats in Roeselare. In dit werkprogramma wordt in functie van de diepgaande transformatie van woningen, tuinen en straten een publiek-privaat-civiel samenwerkingsmodel uitgetest rond de integrale ontzorging van diverse groepen bewoners en gebruikers in de wijk. De hamvraag die zich stelt is, hoe krijgen we ‘iedereen mee’ in deze transformatie?

Op 4 juli vindt de derde werksessie “Straten naar de toekomst” plaats in het VAC Antwerpen. Dit werkprogramma gaat op zoek naar de synergie tussen een proactief mobiliteitsbeleid, met focus op elektrische (deel)mobiliteit, buurtparkings of dubbelgebruik van bestaande private parkings, en de klimaatadaptatie van straten en pleinen. Dit vergt een samenwerking tussen verschillende diensten binnen lokale besturen, met private partijen en bovenlokale actoren.