Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zuurstof voor de Zenne Nieuwsberichten

Zuurstof voor de Zenne

Nieuwsbericht
16 februari 2023

In 2018 ontving de stad Halle voor het project ‘Zuurstof voor de Zenne’ een subsidie in het kader van de thematische oproep ‘groenblauw in de stad’.

Een strategisch landschapspark

Het creëren van een nieuw landschapspark was het uitgangspunt om de rivier terug dichter bij de stad en haar bewoners te brengen. De Zenne lag in Halle jarenlang verscholen achter hekken, muren en hagen. Een blik op het water en je kon van de kleur afleiden welke fabriek uit de buurt er zijn afvalwater had geloosd. Dankzij de verkregen subsidie is een heel transformatieproces van de stad Halle tot stand en in een stroomversnelling gekomen.

Met het strategisch project Zenne kreeg de stad Halle het mandaat om de regierol op te nemen binnen het project landschapspark. De werkgroep Zuurstof voor de Zenne heeft vertegenwoordigers uit het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, het strategisch project Zenne, Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Halle.

Als een weelderige, bochtige ader slingert de Zenne zich door Halle. Vaak was dit onzichtbaar in het stadslandschap. Het Zennepark brengt daar verandering in, want in dit langgerekte gebied van Buizingen tot Lembeek komt de Zenne als blauwgroene draad nu wel aan de oppervlakte. Het park geeft Halle een duidelijke landschappelijke identiteit en kan gelden als een aantrekkingspool voor bezoekers en inwoners.

De identiteit, de inrichting en de beeldkwaliteit van het landschapspark wordt mee bepaald door de combinatie van materialen en texturen en de weerkerende symbolisatie.

De landschapspoorten werden opgemaakt in cortenstaal, een weervast staal dat gekenmerkt wordt door de roestkleur. Om de uniformiteit in het landschapspark door te trekken, werden ook de bruggen onder handen genomen om zo een cortenstalen effect te krijgen.

De gerealiseerde uitvoeringswerken en de op til staande projecten werken inspirerend en dynamiserend om verder te investeren in de publieke ruimten langsheen de Zenne en het kanaal.

De werkgroep blijft zich verder inzetten voor snel uitvoerbare projecten op terrein in combinatie met de langdurige processen rond stadsvernieuwing.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het ruimere project? Bekijk dan zeker het eindrapport dat hierover is opgemaakt.