Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cyberveilige Gemeenten Slimme steden

Cyberveilige Gemeenten

In het voorjaar van 2020 maakte de Vlaamse overheid op initiatief van minister Bart Somers meer dan 2 miljoen euro vrij om lokale besturen te ondersteunen in hun strijd tegen cybercriminaliteit. In samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), Digitaal Vlaanderen, Audit Vlaanderen, en de hogeschool Howest werd het project ‘Cyberveilige Gemeenten(opent in nieuw venster)’ opgezet.

 

Opzet

Met dit project werd door de VVSG rond volgende sporen gewerkt:

Daarnaast werd ook door Audit Vlaanderen(opent in nieuw venster) de nodige ondersteuning geboden om de informatieveiligheid van lokale besturen te versterken. In samenwerking met professionele auditors werd een aanbod van ICT-veiligheidsaudits uitgewerkt, waarop de steden en gemeenten konden intekenen. Dit aanbod bestaat uit een basisaudit en een aanvullende audit. Beide audits worden uitgevoerd met cofinanciering van de Vlaamse overheid.

Resultaten

Op twee jaar tijd namen 104 steden en gemeenten deel aan het traject Ethisch hacken en bereikte de bewustmakingsessies 2 op 3 steden en gemeenten. Daarnaast werd de voorbije twee jaar in nauwe samenwerking met experten uit het veld gewerkt aan een digitale toolkit met handvaten om de ICT-omgeving veilig te organiseren. Ten slotte tekende meer dan een derde van de lokale besturen in op het aanbod van Audit Vlaanderen. De eerste resultaten van de veiligheidsaudits tonen bovendien ook aan dat deelnemende lokale besturen er op korte termijn in slaagden om verschillende kwetsbaarheden weg te werken.

Omwille van het toenemende belang van cyberveiligheid en op vraag van lokale besturen, wordt het project Cyberveilige Gemeenten verlengd en uitgebreid in 2022. Ook het aanbod aan ICT-veiligheidsaudits met cofinanciering door Audit Vlaanderen blijft gelden.

Vervolgtraject

Met het vervolgtraject wordt verder gewerkt aan de drie eerder vermelde sporen door: