Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oproep vrijwillige stopzetting voor varkensstallen

Oproep vrijwillige stopzetting voor varkensstallen

Nieuwsbericht
31 maart 2023

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) lanceert een oproep tot vrijwillige en vervroegde stopzetting van varkensstallen. Een aanvraag indienen kan van 3 april tot en met 17 mei 2023.

De oproep tot stopzetting is gericht naar de varkensbedrijven (kmo’s) met de hoogste stikstofimpact op de natuur: meer dan 0,5%.

Bedrijven die in aanmerking komen en bekend zijn bij de VLM op basis van de Mestbankaangifte 2022 (productiejaar 2021), worden geïnformeerd. Landbouwers die op basis van een eigen impactscoreberekening vermoeden dat ze in aanmerking komen, kunnen zich ook kandidaat stellen. Een aanvraag tot stopzetting indienen kan vanaf 3 april tot 17 mei 2023.

In ruil voor de stopzetting komen de landbouwers in aanmerking voor een vergoeding die afhangt van het aantal varkens, de diercategorie en de levensduur van de stal.

Met de maatregel wil Vlaanderen het aantal varkens met 30 procent verminderen tegen 2030. Het doel is de uitstoot van stikstof drastisch terug te dringen.

Meer informatie