Categorie 1: Ruwbouw - structurele elementen van de woning

Deze categorie omvat het geheel van funderingen, dragende en niet-dragende muren, draagvloeren en vaste binnentrappen:

 • funderen van de muren
 • afbreken van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren, inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien
 • afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen
 • behandeling van muren tegen optrekkend vocht (injecteren of waterkerende laag)
 • behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
 • voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging
 • behandeling van de muren tegen huiszwam
 • afbreken van bestaande draagvloeren en trappen
 • opbouw van draagkrachtige vloerelementen, funderingsplaten en dekvloeren (‘chape’)
 • behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten
 • natte of droge kalkbepleistering (bv. gipsplaten) van muren (binnenzijde) en de onderzijde van draagvloeren
 • aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning.

Gevelisolatie kan in aanmerking komen als ook structurele werken aan de gevel (nieuwe muren, aanbrengen van gevelbekleding, ...) worden uitgevoerd.

Zoldervloerisolatie kan in aanmerking komen als ook structurele werken aan de zoldervloer (opbouw) of aan het dak (zie categorie 2) worden uitgevoerd.

Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, vloerbekleding.

Categorie 2: Dakwerken

Volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:

 • afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren en de opbouw van draagkrachtige elementen
 • behandeling van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten
 • herstelling of vernieuwing van het onderdak en de waterdichte bedekking (dakpannen, leien, roofing, ...)
 • het plaatsen van een overzetdak over een asbestvrije dakbedekking
 • aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
 • aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, dakkapellen, lichtkokers, lichtkoepels en schouwen.

Dakisolatie kan in aanmerking komen als ook structurele werken aan de dakstructuur (opbouw of vervanging) worden uitgevoerd.

Zoldervloerisolatie kan in aanmerking komen als ook structurele werken aan de dakstructuur (opbouw of vervanging) of aan de zoldervloer (zie categorie 1) worden uitgevoerd.

Komen niet in aanmerking: verandadaken, afdaken.

Categorie 3: Buitenschrijnwerk

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk: vervanging en/of plaatsing van buitendeuren en ramen in de gevels van de woning (dakdoorbrekingen zoals dak(vlak)ramen en dakkapellen zijn opgenomen onder Categorie 2, het dak van de woning).

Rolluiken en afwerking, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, komen ook in aanmerking, op voorwaarde dat daarbij ook nieuwe ramen of buitendeuren geplaatst worden.

Opgelet:

 • Niet enkel de vervanging van de beglazing.
 • De beglazing van ramen (en eventueel deuren) moet worden vervangen door isolerende hoogrendementsbeglazing met een warmtegeleidingscoëfficiënt (Ug-waarde) van:
  • maximaal 1,0 W/m²K voor buitenschrijnwerk geplaatst vanaf 1 september 2019
  • maximaal 1,1 W/m²K voor buitenschrijnwerk geplaatst tot en met 31 augustus 2019.
 • Ventilatievoorwaarden:

De aannemer of constructeur moet op de factuur attesteren dat het buitenschrijnwerk aan bovenstaande voorwaarden voor isolatie en ventilatie. Voeg bij uw aanvraag ook steeds kopieën van de offertes voor het geplaatste buitenschrijnwerk.

Komen niet in aanmerking:

 • werken aan garagepoorten
 • vervanging of plaatsing van een veranda of onderdelen ervan
 • schilderen van buitenschrijnwerk
 • enkel de beglazing vernieuwen.

Categorie 4: Technische installaties

A. Centrale verwarming

 • Plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen of centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming.
  Opgelet: Voor ketels geproduceerd vanaf 26 september 2015 is het Europees label B of A vereist. De Europese labels vervangen de Belgische labels HR+, HR Top (aardgas), Optimaz en Optimaz-elite (stookolie).
 • Samen met de plaatsing of de vervanging van de centraleverwarmingsketel komen ook in aanmerking:
  • alle installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming
  • alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand. Bijvoorbeeld: werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren, en als ze samengaan met andere werken aan de centrale verwarming.
 • Plaatsing van CO- of rookmelders.

Komen niet in aanmerking:

 • werken aan de installatie zonder dat de centraleverwarmingsketel vernieuwd werd
 • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen
 • elektrische verwarming (accumulatoren).

B. Elektrische installatie

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit.

De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) moet blijken uit een attest van een erkend keuringsorgaan. Dat attest moet opgemaakt zijn na de voltooiing van de werken en vóór de aanvraagdatum van de renovatiepremie.

Komen niet in aanmerking:

 • installaties voor de productie van elektriciteit (bv. fotovoltaïsche cellen), verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties tenzij ze bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming.

C. Sanitair

De hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:

 • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning
 • samen met de vervanging of plaatsing van de toestellen komen ook volgende werken in aanmerking:
  • alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer
  • alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet;
  • de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water
  • de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten.

Komen niet in aanmerking:

 • bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels
 • een tweede badkamer of toilet
 • betegeling en decoratie van badkamer of toilet
 • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen.

Werken die NIET in aanmerking komen voor de Renovatiepremie

Vervangingsbouw

Vervangingsbouw of hernieuwbouw (een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen), kwam niet in aanmerking voor de premie.

Werken voor afwerking

Bepaalde interieurwerken (bv. vloerbekleding, wandtegels, plinten, binnendeuren, tweede badkamer of toilet) komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

Isolatie van vloeren en kelders

Enkel zoldervloerisolatie komt in aanmerking (zie categorie 2). Het plaatsen of vervangen van vloerisolatie en kelderisolatie komt niet in aanmerking. Voor die isolatiewerken zijn andere premies voorzien.

Ontbrekende of onduidelijke facturen

Werken komen niet in aanmerking wanneer ze niet kunnen gestaafd worden aan de hand van een factuur of wanneer de factuur onvoldoende informatie verschaft over de juiste aard en omvang van de werken.

Uitbreiding van de woning?

Een uitbouw (bijkomend volume) kan in aanmerking komen voor een renovatiepremie. Dat geldt niet voor veranda's of andere afzonderlijke constructies waarvan de dakbedekking overwegend transparant is en de toegevoegde wanden overwegend beglaasd zijn.

Vergunning

Bij vergunningsplichtige werken, zoals het ombouwen van een bestaand gebouw of de realisatie van een nieuwe woning in een bestaand gebouw, moest u een stedenbouwkundige vergunning hebben. De werken moeten altijd voldoen aan de voorwaarden van het Energiedecreet.