Voorwaarden

Komen in aanmerking:

  • Kleine en middelgrote ondernemingen (KO - MO),
  • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM's),
  • gemeenten,
  • Autonome Gemeentelijke Bedrijven (AGB) en
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De bedrijven moeten in het Vlaams Gewest gelegen zijn.

Procedure

De subsidies worden toegekend via een projectoproep. Aan de best gerangschikte projecten wordt een subsidie toegekend.

Openstaande projectoproepen worden aangekondigd op de website van Agentschap Innoveren en Ondernemen (opent in nieuw venster). Per oproep worden de criteria voor de aanvraag bepaald.

Bedrag

De subsidiepercentages bedragen:

  • 10% voor de middelgrote onderneming
  • 20% voor de kleine onderneming
  • 25% voor een POM, een gemeente, een AGB, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een universiteit.