Voorwaarden

De steunmaatregel wordt voortgezet in 2020. 

Welke ondernemingen?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet de onderneming voldoen aan de onderstaande voorwaarden. De onderneming:

 • moet minstens 1 motorvoertuig of samengesteld voertuig hebben
  • dat bedoeld is of gebruikt wordt voor het vervoer van goederen over de weg
  • en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht (MTT) meer dan 3,5 ton bedraagt
  • dat ingeschreven is in België.
 • moet een exploitatiezetel hebben in het Vlaams Gewest.
 • moet een aanvaarde rechtsvorm hebben (eenmanszaak, nv, bvba ...).
  Komen niet in aanmerking:
  • vzw's
  • landbouwvennootschappen
  • tijdelijke verenigingen
  • tijdelijke en stille handelsvennootschappen
  • maatschappen.
 • mag niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) voor 50% of meer door een administratieve overheid worden gecontroleerd.
 • moet voldoen aan de Europese de-minimisverordening, die bepaalt dat de Europese Commissie overheidssteun toestaat zolang die onder een bepaalde grens blijft.

Welke uitgaven?

De subsidie moet gebruikt worden voor

 • de uitgaven voor rijassistentiesystemen die energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag bevorderen, zoals een alcoholslot, een waarschuwingssysteem bij onbedoelde verandering van rijstrook, een hulpsysteem bij het veranderen van rijstrook, een adaptieve snelheidsregelaar (ACC), ...
 • de uitgaven voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan wat de wet voorschrijft, zoals rijassistentie- en camerasystemen (bv. een extra dodehoekspiegel of -camera), aslastmeters, camerasystemen voor achterwaarts parkeren en rijden, ...
 • de uitgaven voor extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu, zoals aerodynamische maatregelen die de luchtweerstand verminderen, een roetfilter, banden met optimale rolweerstand, ...
 • de uitgaven voor maatregelen die de efficiëntie bevorderen, zoals gespecialiseerd bedrijfsadvies, milieu- en veiligheidscertificaten, ...
 • de uitgaven voor maatregelen die de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats bevorderen, bijvoorbeeld door de installatie van een airconditioningsysteem, een luchtgeveerde stoel, ...
 • de uitgaven voor maatregelen om diefstal te vermijden, zoals alarminstallaties, immobilisatiesystemen, beveiligingssystemen, ...

Een gedetailleerde lijst van alle uitgaven die in aanmerking komen voor deze subsidie is opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit.

Onder uitgaven wordt verstaan de aankoop, huur of leasing van de in aanmerking komende diensten en goederen. De uitgaven (contracten of facturen) moeten betrekking hebben op vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en dateren van na 1 januari 2017.

Komen niet in aanmerking:

 • uitgaven of maatregelen voor voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven
 • uitgaven voor maatregelen die wettelijk verplicht zijn
 • uitgaven voor maatregelen die de homologatie van het voertuig wijzigen en waarvoor geen nieuwe goedkeuring is gekregen
 • uitgaven die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming, niet-gespecialiseerde adviezen
 • installatiekosten.

Procedure

Wie?

Alleen de wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming kan een aanvraag indienen. 

Hoe?

 • U kunt de subsidie alleen digitaal aanvragen

Aanvraag

 • U kunt de online aanvraagprocedure starten op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen (klik op de knop Aanvragen in de groene balk bovenaan). De handleiding van het Agentschap Innoveren en Ondernemen gidst u door de verschillende schermen van het loket.
 • U hoeft geen facturen, leasingcontracten, huurcontracten, betalingsbewijzen, documentatie … op te laden. U moet wel alle documenten 5 jaar ter beschikking houden voor het geval dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen controles uitvoert.
 • U kunt een opgestarte aanvraag tijdelijk bewaren om die later verder aan te vullen en in te dienen. Ook een ingediende aanvraag (status: in aanvraag) kunt u opnieuw in ontwerp (status: in opmaak) laten plaatsen zodat u gegevens kunt corrigeren of toevoegen en de aanvraag opnieuw kunt indienen.

Deadline

 • Aanvragen voor 2019 kunnen ingediend worden tot en met maandag 23 december 2019.

Beperkingen

 • Een onderneming kan per kalenderjaar maar 1 digitale steunaanvraag doen (voor uitgaven die gedaan zijn voor 1 of meer vrachtwagens).
 • Een vrachtwagen kan maar in 1 kalenderjaar in aanmerking komen voor de subsidie. Aangezien er maar 3 steunaanvragen kunnen gebeuren (één per kalenderjaar, dus in 2017, in 2018 en in 2019), zal die vrachtwagen maar in één van die 3 jaren in aanmerking genomen kunnen worden voor de maximale steun van 5.000 euro voor dat voertuig.
 • Per steunaanvraag moet het totaal aan ingediende uitgaven minimaal 1.000 euro bedragen.

Vervolg

 • Zodra de aanvraag correct is ingediend, krijgt de onderneming een ontvangstbevestiging op het opgegeven e-mailadres.
 • Bij een normale doorloop van het aanvraagdossier krijgt de onderneming binnen 2 maanden een mail met de beslissing en, in het geval van een goedkeuring, de mededeling dat de betalingsopdracht voor de aangevraagde subsidie is gegeven.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal (exclusief btw en plaatsingskosten):

 • 100.000 euro per onderneming voor uitgaven die u maakt over drie kalenderjaren (in dit geval 2017, 2018 en 2019). De genoemde maatregelen worden voor 80 procent terugbetaald, met als uitzondering drie maatregelen die maar voor 30 procent terugbetaald worden:
  • automatische versnellingsbak
  • luchtgeveerde stoel
  • banden met optimale rolweerstand.
 • 5.000 euro per vrachtwagen.

De subsidie is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op voorwaarde dat alle steun investeringssteun is en geboekt wordt op het activa van de balans. De subsidie kan niet worden opgesplitst in een subsidie voor activa en voor niet-activa. 

Wetgeving

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid.

Besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.

Ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.

Ministerieel besluit van 11 januari 2019 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.

Veelgestelde vragen