Voorwaarden

De aanvraag 2020 staat open tot in december 2020. Alleen maatregelen die nieuw zijn (geweest) na 1 januari 2017 en waarvoor nog geen steun is aangevraagd, komen in aanmerking. De lease/huurcontracten en aankoopfacturen van de maatregelen moeten dateren van na 31 december 2016.

Welke ondernemingen?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet de onderneming voldoen aan de onderstaande voorwaarden. De onderneming:

 • moet minstens 1 motorvoertuig (vrachtwagen of trekker) of samengesteld voertuig (trekker+oplegger/aanhangwagen) hebben
  • dat bedoeld is of gebruikt wordt voor het vervoer van goederen over de weg
  • en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht (MTT) meer dan 3,5 ton bedraagt
  • dat ingeschreven is in België.
 • moet een exploitatiezetel hebben in het Vlaams Gewest.
 • moet een aanvaarde rechtsvorm hebben (eenmanszaak, nv, bvba ...).
  Komen niet in aanmerking:
  • vzw's
  • landbouwvennootschappen
  • tijdelijke verenigingen
  • tijdelijke en stille handelsvennootschappen
  • maatschappen.
 • mag niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) voor 50% of meer door een administratieve overheid worden gecontroleerd.
 • moet voldoen aan de Europese de-minimisverordening (opent in nieuw venster), die bepaalt dat de Europese Commissie overheidssteun toestaat zolang die onder een bepaalde grens blijft.

Welke uitgaven?

De subsidie moet gebruikt worden voor

 • de uitgaven voor rijassistentiesystemen die energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag bevorderen, zoals een alcoholslot, een correctiesysteem bij onbedoelde verandering van rijstrook, een hulpsysteem bij het veranderen van rijstrook, een adaptieve snelheidsregelaar (ACC), ...
 • de uitgaven voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan wat de wet voorschrijft, zoals rijassistentie- en camerasystemen (bv. een extra dodehoekspiegel of dodehoekcamera), aslastmeters, camerasystemen voor achterwaarts parkeren en rijden, ...
 • de uitgaven voor extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu, zoals aerodynamische maatregelen die de luchtweerstand verminderen, banden met optimale rolweerstand, ...
 • de uitgaven voor maatregelen die de efficiëntie bevorderen, zoals milieu- en veiligheidscertificaten, transportmanagement- en vervoersplanningsystemen...
 • de uitgaven voor maatregelen die de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats bevorderen, bijvoorbeeld een airconditioningsysteem, een standkachel, een luchtgeveerde stoel, ...
 • de uitgaven voor maatregelen om diefstal te vermijden, zoals alarminstallaties, immobilisatiesystemen, beveiligingssystemen, ...

Een gedetailleerde lijst van alle uitgaven die in aanmerking komen (opent in nieuw venster) voor deze subsidie is opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit. Lees ook de toelichting bij de maatregelen (opent in nieuw venster).

Onder uitgaven wordt verstaan de aankoop, huur of leasing van de in aanmerking komende diensten en goederen. De uitgaven (contracten of facturen) moeten betrekking hebben op vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en dateren van na 1 januari 2017. De maatregelen kunnen zich op de vrachtwagen, trekker of oplegger/aanhangwagen bevinden.

Komen niet in aanmerking:

 • uitgaven of maatregelen voor voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven
 • uitgaven voor maatregelen die wettelijk verplicht zijn
 • uitgaven voor maatregelen die de homologatie van het voertuig wijzigen en waarvoor geen nieuwe goedkeuring is gekregen
 • uitgaven die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming, niet-gespecialiseerde adviezen
 • installatiekosten.

Procedure

Wie?

Alleen de wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming kan een aanvraag indienen.

Hoe?

 • U kunt de subsidie alleen digitaal aanvragen.

Aanvraag

 • U kunt de online aanvraagprocedure starten (opent in nieuw venster) op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen (klik op de knop Aanvragen in de groene balk bovenaan, gebruik geen Microsoft Internet Explorer). De handleiding (opent in nieuw venster) van het Agentschap Innoveren en Ondernemen gidst u door de verschillende schermen van het loket.
 • U hoeft geen facturen, leasingcontracten, huurcontracten, betalingsbewijzen, documentatie … op te laden. U moet wel alle documenten tot 5 jaar na steunaanvraag ter beschikking houden voor het geval dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen controles uitvoert.
 • U kunt een opgestarte aanvraag tijdelijk bewaren om die later verder aan te vullen en in te dienen, en dat tot de uiterste indiendatum (17 december 2020). Ook een ingediende aanvraag (status: in aanvraag) kunt u opnieuw in ontwerp (status: in opmaak) laten plaatsen (zolang ze niet al in uitbetaling is), zodat u gegevens kunt corrigeren of toevoegen en de aanvraag opnieuw kunt indienen.

Deadline

 • Aanvragen voor 2020 kunnen ingediend worden tot uiterlijk 17 december 2020.
 • Een vrachtwagen/trekker kan maar 1 keer in aanmerking komen (en dus maar 1 keer opgegeven worden) voor de subsidie ecologisch en veilig transport. Per kalenderjaar kan men slechts 1 steunaanvraag doen. Bijgevolg komt een vrachtwagen/trekker maar voor 1 kalenderjaar in aanmerking voor steun.
 • De subsidie bedraagt maximaal (exclusief btw en plaatsingskosten) 100.000 euro per onderneming voor de steunaanvragen van 3 opeenvolgende kalenderjaren samen (steunaanvraag 2020 = steunperiode 2018-2019-2020) en maximaal 5.000 euro per vrachtwagen/trekker.

Vervolg

 • Zodra de aanvraag correct is ingediend, krijgt de onderneming een ontvangstbevestiging op het opgegeven e-mailadres.
 • Bij een normale doorloop van het aanvraagdossier krijgt de onderneming binnen 2 maanden een mail met de beslissing en, in het geval van een goedkeuring, de mededeling dat de betalingsopdracht voor de aangevraagde subsidie is gegeven.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal (exclusief btw en plaatsingskosten):

 • 100.000 euro per onderneming. De genoemde maatregelen worden voor 80 procent gesteund, met als uitzondering drie maatregelen die maar voor 30 procent gesteund worden:
  • automatische versnellingsbak
  • luchtgeveerde stoel
  • geluids- en geruisarme banden en banden met een optimale rolweerstand.
 • 5.000 euro per vrachtwagen.

De subsidie is vrijgesteld van vennootschapsbelasting (opent in nieuw venster) op voorwaarde dat alle steun investeringssteun is en alle opgegeven uitgaven geboekt worden op het activa van de balans. De subsidie kan niet worden opgesplitst in een subsidie voor activa en voor niet-activa.

Wetgeving

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid.

Besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.

Ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.

Ministerieel besluit van 11 januari 2019 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer.

Veelgestelde vragen

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 35
1000 Brussel
ecologischenveiligtransport@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)