Voorwaarden

De projectoproep voor een subsidie voor de aanleg, uitbreiding of modernisering van een volkstuin in het Vlaamse Gewest is afgesloten.

De subsidie kan gebruikt worden voor:

 • inrichtingswerkzaamheden, zoals omheiningen, tuinhuisjes en bijenhotels
 • begeleiding en opleiding in de opstartfase van de vrijwilligers die later in de tuin zullen werken
 • bodemanalyse van het perceel, als die plaatsvindt ná de lancering van deze projectoproep
 • groeps- of promotieactiviteiten die de lokale inbedding van de tuin versterken, gezondheidsthema’s promoten of het belang van lokale voedselproductie in de schijnwerpers zetten.

Belangrijke criteria om in aanmerking te komen:

 • behoefte aan volkstuinen in de regio
 • stand van zaken rond de nodige vergunningen
 • samenwerking met jongeren en de welzijnssector
 • haalbaarheid om het project te realiseren in 3 jaar
 • voorbeeldfunctie van het project voor andere initiatieven
 • bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, bestuivers, biodiversiteit, lokale voedselstrategie en landschappelijke inkleding.

De klemtoon ligt in 2018 op projecten die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.

Projectoproep 2019?

Het is nog niet definitief beslist of er in 2019 nog een nieuwe projectoproep komt of niet.

Procedure

U kon uw projectoproep indien tot 31 augustus 2018 via het e-plattelandsloket (opent in nieuw venster) van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Beoordeling

 • Een jury beoordeelt de ingestuurde projectaanvragen en stelt een rangschikking op. Die bepaalt de goedkeuring van de projecten en de verdeling van de beschikbare middelen door de minister.
 • U krijgt een brief of e-mail met de beslissing over uw projectaanvraag uiterlijk op 15 januari 2019.

Uitbetaling en uitvoering

 • Als uw projectaanvraag werd goedgekeurd, krijgt u een voorschot van 75% van het toegekende subsidiebedrag.
 • De maximale uitvoeringstermijn van uw project is 3 jaar. Ten laatste 2 maanden na afloop van uw project dient u een rapport in bij de Vlaamse Landmaatschappij.
 • Het resterende bedrag van de subsidie krijgt u wanneer uw rapport werd gecontroleerd en goedgekeurd door de VLM.

Bedrag

Uw project kan maximaal voor 75% gesubsidieerd worden, met een maximumsubsidie van 15.000 euro.

In totaal wordt er 250.000 euro verdeeld over de goedgekeurde projecten.

Uitzonderingen

U kunt de subsidie niet gebruiken voor:

 • aankoop van gronden
 • projecten die al uitgevoerd zijn, in uitvoering zijn of langer dan 3 jaar duren
 • projecten die al andere Vlaamse subsidies krijgen vanuit het plattelandsbeleid.

Contact