Voorwaarden

De hobbyvereniging is een vereniging met een landelijke werking. Ze telt minstens 30 afdelingen verspreid over minstens vier provincies van het Nederlandse taalgebied (het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is gelijkgesteld aan een provincie). Alle gegevens en documenten moeten in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel.

Procedure

Op de website van Sociaal-Cultureel Werk vindt u meer informatie over hoe u een subsidieaanvraag moet indienen.

Wetgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)