Voorwaarden

Welke ondernemingen?

Ondernemingen met operationele activiteiten in Vlaanderen of minstens een duidelijke aanzet daartoe.

Welke projecten?

Projecten waarvoor minstens 100.000 en maximaal 3 miljoen euro steun gevraagd wordt, met een maximale duur van in principe 3 jaar. De projecten zijn gericht op de opbouw van nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten, die op de lange termijn de basis vormen voor veranderingen binnen de onderneming.

Alle voorwaarden en criteria waaraan projecten moeten beantwoorden (opent in nieuw venster) om in aanmerking te komen voor subsidies, vindt u op de website.

Procedure

De aanvraag- en evaluatieprocedure voor onderzoeksprojecten omvat volgende stappen:

  • indienen aanvraag
  • mondelinge bespreking met het agentschap
  • schriftelijke evaluatie door internationale deskundigen
  • beslissing.

Het agentschap streeft voor dit proces een doorlooptijd na van 90 werkdagen. U vindt alle informatie over de verschillende stappen in de procedure (opent in nieuw venster) op de website.

Bedrag

Het project kan bestaan uit een mix van ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten.

  • Delen die onderzoek omvatten, krijgen een basissteunpercentage van 50%.
  • Delen die ontwikkeling omvatten, krijgen een basissteunpercentage van 25%.

Dat basissteunpercentage wordt verhoogd met:

  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking
  • 10% voor een middelgrote onderneming
  • 20% voor een kleine onderneming.

Het totale steunpercentage is begrensd tot 60%.

Meer info

Contact

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel

Tel.: 0800 20 555
E-mail: bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be