Voorwaarden

Een ontwikkelingseducatieproject moet gericht zijn op een of meerdere van de volgende educatieve functies:

  • sensibilisering
  • bewustmaking
  • activering.

De projectindiener moet een private of publieke rechtspersoon zijn. Het project moet ingediend worden door een samenwerkingsverband van minstens twee organisaties uit Vlaanderen of Brussel.

Procedure

Jaarlijks is er een oproep voor het indienen van ontwikkelingseducatieprojecten.

Bedrag

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 60.000 euro per jaar gedurende maximaal 3 jaar (dus maximaal 180.000 euro). Er moet een eigen inbreng voorzien worden van minimaal 15% van de projectkosten.

Wetgeving

Decreet tot wijziging en opheffing van verschillende decreten inzake ontwikkelingssamenwerking