Voorwaarden

Een project moet, via een vernieuwend concept, kansengroepen leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of moet uitgaan van een kansengroep zelf.

Projecten voor of door volgende kansengroepen komen in aanmerking:

  • personen met een handicap
  • gedetineerden
  • personen in armoede
  • personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond (volgens de regelgeving: mensen met een sociaal-culturele herkomst uit een niet-Benelux-land)
  • gezinnen met kinderen (het gaat hier om projecten die gezinsgebonden participatie stimuleren voor gezinnen met in hoofdzaak kinderen jonger dan 18 jaar)

Verdere voorwaarden vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Procedure

Voor participatieprojecten zijn er twee indiendata:

  • Uiterlijk op 1 februari voor éénjarige projecten die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar
  • Uiterlijk op 1 augustus voor één- en meerjarige projecten die starten in het volgende kalenderjaar.
    Meerjarige projecten kunnen uitsluitend op 1 augustus indienen. Maximale looptijd van meerjarige projecten is 3 jaar.

Op de website van Sociaal-Cultureel Werk vindt u meer informatie over de procedure.

Wetgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)