Team Taaladvies geeft voor het Nederlands advies over:

 • spelling
 • woordgebruik
 • grammatica
 • uitspraak
 • tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl.

Team Taaladvies geeft u informatie over:

 • woordenboeken
 • naslagwerken
 • taaltijdschriften
 • informatiebronnen over taal op het internet
 • organisaties die zich met de Nederlandse taal en met taaladvies bezighouden.

Geen correctie van teksten

Team Taaladvies corrigeert en reviseert geen teksten. Wel kunt u bij Team Taaladvies terecht voor algemene adviezen over het ontwerp en de productie van teksten. Specifieke vragen over problemen op zinsniveau komen ook aan bod. Voor een systematische begeleiding bij tekstontwerp en -productie moet u een beroep doen op een professionele tekstschrijver, een tekst- of communicatiebureau.

Geen commerciële opdrachten

Team Taaladvies levert geen adviezen die op welke wijze ook voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. Team Taaladvies bedenkt bijvoorbeeld geen merknamen voor bedrijven of reclameslogans voor reclamebureaus.

Gespecialiseerde vakterminologie in beperkte mate

Team Taaladvies levert maar in beperkte mate advies over gespecialiseerde vakterminologische kwesties. Dat geldt bijvoorbeeld voor vaktermen uit de geneeskunde, de techniek en de informatietechnologie.

Geen vertaalproblemen

Team Taaladvies lost geen vertaalproblemen op. Daarvoor kunt u een beroep doen op vertaalwoordenboeken of voor grotere opdrachten op een vertaler of een vertaalbureau.

Hedendaags versus historisch Nederlands

Team Taaladvies beantwoordt alleen vragen over het huidige Nederlands. Vragen over historische vormen van het Nederlands en de geschiedenis van het Nederlands worden niet beantwoord. Wel geeft Team Taaladvies antwoord op vragen naar de etymologie van woorden en uitdrukkingen uit het hedendaagse Nederlands.

Standaardtaal versus dialect en streektaal

Team Taaladvies geeft advies over de Nederlandse standaardtaal. Als u bijvoorbeeld wilt weten of een bepaald woord correct is (bijvoorbeeld rondpunt, mise-en-plis), kunt u een beroep doen op Team Taaladvies. Met vragen over de herkomst, de betekenis, de uitspraak of de schrijfwijze van een woord dat niet tot de standaardtaal behoort, kunt u niet bij Team Taaladvies terecht.

Hoe kan ik mijn vraag stellen aan Team Taaladvies?

Team Taaladvies is telefonisch bereikbaar via de Taaltelefoon op het nummer 078 15 20 25:

 • elke werkdag van 9 tot 12 uur

U belt de Taaltelefoon tegen het gewone beltarief:

 • Tijdens het telefoongesprek krijgt u onmiddellijk gratis taaladvies.
 • Als er extra tijd voor opzoeking nodig is, belt een medewerker van Team Taaladvies u zo snel mogelijk terug.

Als alle medewerkers van Team Taaladvies in gesprek zijn of als u buiten de openingstijden naar Team Taaladvies belt, wordt u met een medewerker van 1700 doorverbonden:

 • De medewerker van 1700 noteert uw taalvraag en bezorgt die vraag aan Team Taaladvies.
 • Team Taaladvies neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Online kunt u taalvragen stellen via het vraagformulier op de website Vlaanderen.be/taaladvies ((opent in nieuw venster)).

Team Taaladvies is ook bereikbaar via Facebook ((opent in nieuw venster)), Twitter ((opent in nieuw venster)) en LinkedIn ((opent in nieuw venster)).