én / èn*

De correcte spelling is én. Voor het klemtoonteken gebruiken we het accent aigu (én).

  • Luka én Lotte zijn erbij betrokken.


klinkers - gebruik van accenten (accenttekens, uitspraaktekens, klemtoontekens)

Taaladvies.net
Klemtoonteken (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons