1 meiviering / 1-meiviering*

De correcte spelling is 1 meiviering.

In samenstellingen met als linkerdeel een woordgroep die met een cijfer begint (1 mei), behouden we de spatie van die woordgroep.

  • 1 meiviering, 25 meterbad, 50 eurobiljet

Als het linkerdeel van de samenstelling een symbool voor een eenheid bevat in plaats van een voluit geschreven maataanduider (25 m in plaats van 25 meter), valt in de samenstelling de spatie weg en zetten we een koppelteken voor het rechterdeel van de samenstelling.

  • 25m-bad, €50-biljet

Als we het getal niet in cijfers, maar in letters weergeven (één mei), schrijven we in de samenstelling alles aaneen.

  • eenmeiviering, vijfentwintigmeterbad, vijftigeurobiljet


aaneenschrijven - combinaties met cijfers, letters en symbolen

Taaladvies.net
Twintigeurobiljet / 20 eurobiljet / €20-biljet

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons