50 eurobiljet / 50-eurobiljet*

De correcte spelling is 50 eurobiljet.

In samenstellingen met als linkerdeel een woordgroep die met een cijfer begint (50 euro), behouden we de spatie van die woordgroep.

  • 50 eurobiljet, 25 meterbad, 1 meiviering

Als het linkerdeel van de samenstelling een symbool voor een eenheid bevat in plaats van een voluit geschreven maataanduider (€ 50 in plaats van 50 euro), valt in de samenstelling de spatie weg en zetten we een koppelteken voor het rechterdeel van de samenstelling.

  • €50-biljet, 25m-bad

Als we het getal niet in cijfers, maar in letters weergeven (vijftig euro), schrijven we in de samenstelling alles aaneen.

  • vijftigeurobiljet, vijfentwintigmeterbad, eenmeiviering


aaneenschrijven - combinaties met cijfers, letters en symbolen

Taaladvies.net
Twintigeurobiljet / 20 eurobiljet / €20-biljet

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons