50'er / 50er* / 50-er*

De correcte spelling is 50'er, met een apostrof. 50'er is een afleiding: het achtervoegsel -er wordt in dit geval gebruikt om van het telwoord 50 het zelfstandig naamwoord 50'er af te leiden. In afleidingen waarin het grondwoord een cijfer is, komt er een apostrof.

Als het cijfer voluit wordt geschreven, schrijft u de combinatie aan elkaar: vijftiger.


aaneenschrijven - combinaties met cijfers, letters en symbolen

Taaladvies.net
A4-tje / A4'tje

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons