60-plusser / 60plusser* / 60 plusser*

De correcte spelling is 60-plusser, met een koppelteken. We passen de regel toe voor samenstellingen met een cijfer, een letter, een symbool of een combinatie daarvan.

  • 60-plusser, 50-plusser, 3-jarige, f-woord, @-teken, 65+-kaart, 3D-bril

Als het cijfer voluit wordt geschreven, schrijft u de combinatie aan elkaar.

  • zestigplusser, vijftigplusser, driejarige


aaneenschrijven - combinaties met cijfers, letters en symbolen

Taaladvies.net
Vijftigplusser / 50 plusser / 50-plusser / 50+'er

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons