65+'er, 65-plusser, vijfenzestigplusser

Correcte spellingen zijn 65+'er, 65-plusser en vijfenzestigplusser.

Voorbeelden van vergelijkbare combinaties zijn: 50+'er, 50-plusser, vijftigplusser; 60+'er, 60-plusser, zestigplusser; 70+'er, 70-plusser, zeventigplusser; 80+'er, 80-plusser, tachtigplusser.


aaneenschrijven - combinaties met cijfers, letters en symbolen

Taaladvies.net
Vijftigplusser / 50 plusser / 50-plusser / 50+'er

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons