6de-jaars / 6dejaars* / 6de jaars*

De correcte spelling is 6de-jaars, met een koppelteken. In de plaats van 6de is ook 6e mogelijk: 6e-jaars. We passen de regel toe voor samenstellingen met een cijfer, een losse letter, een symbool of een combinatie daarvan.

  • 6de-jaars, 21ste-eeuws, 2e-hands, 3-jarige, f-woord, @-teken, 65+-kaart, 3D-bril

Als het cijfer voluit wordt geschreven, schrijft u de combinatie aan elkaar (of met een koppelteken als er klinkerbotsing is).

  • zesdejaars, eenentwintigste-eeuws

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons