a rato van (betekenis)

De voorzetseluitdrukking a rato van wordt in België geregeld gebruikt in formele schrijftaal, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de combinatie afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of a rato van tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Meestal drukt a rato van een concrete verhouding uit tussen twee waarden. In de standaardtaal in het hele taalgebied worden in die gevallen onder meer à, tegen, voor, voor een bedrag van, van (elk) en in een verhouding van gebruikt.

 • De reistijd zal worden vergoed tegen 0,50 euro per kilometer.
 • Het Amerikaanse leger heeft 122 Boeings besteld voor een bedrag van 206 miljoen dollar per exemplaar.
 • Het geneesmiddel wordt toegediend in een verhouding van 25 mg per kilogram lichaamsgewicht.

Daarnaast wordt a rato van ook gebruikt om in het algemeen uit te drukken dat iets evenredig is met iets anders. In de standaardtaal in het hele taalgebied worden in die betekenis onder meer (al) naargelang van, naar evenredigheid van, in verhouding tot en naar rato van gebruikt.

 • De persoon die sluikstort, betaalt een belasting naargelang van de grootte van de vervuiling.
 • De gemeenschappelijke kosten worden gedragen door alle mede-eigenaars samen naar evenredigheid van hun aandelen.
 • Er wordt een forfaitaire belasting vastgesteld in verhouding tot de bebouwde oppervlakte.
 • Het cursusgeld wordt berekend naar rato van het aantal lessen dat je volgt.

Taaladvies.net
A rato van

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons