a-typisch / atypisch

Zowel de spelling atypisch als de spelling a-typisch is correct. Het voorvoegsel a-, dat 'niet-' of 'non-' betekent, wordt vast aan het grondwoord geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na het voorvoegsel staan.

  • amoreel, apolitiek, aromantisch, asociaal, asymmetrisch, atechnisch, atypisch

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na a- verplicht. Klinkerbotsing komt bij het voorvoegsel a- voor in woorden met de lettercombinatiesĀ a+a, a+e, a+i en a+u.

  • a-autoritair, a-erotisch, a-intellectueel, a-utopisch

Taaladvies.net
A-technisch / atechnisch

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons