A4'tje / A4-tje*

De correcte spelling is A4'tje, met een apostrof. A4'tje is een afleiding: het achtervoegsel -tje wordt in dit geval gebruikt om van A4 een verkleinwoord af te leiden. In afleidingen waarin het grondwoord een combinatie van cijfers en letters is, komt er een apostrof.

In samenstellingen met A4 schrijven we een koppelteken: A4-blad, A4-formaat.

aaneenschrijven - combinaties met cijfers, letters en symbolen

Taaladvies.net
A4-tje / A4'tje

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons