aan het schoonmaken / schoon aan het maken

Beide volgordes zijn correct. Bij scheidbare werkwoorden, zoals schoonmaken, koffiedrinken, koffiezetten, meeluisteren, paardrijden, ruziemaken en theedrinken, kan het werkwoord zowel ongescheiden als gescheiden gebruikt worden in combinatie met aan het.

 • Glazenwassers waren de ramen aan het schoonmaken / schoon aan het maken.
 • Wat doe je als je niet aan het paardrijden / paard aan het rijden bent?
 • Zelfs mijn kinderen waren gespannen aan het meeluisteren / mee aan het luisteren.

Bij veelgebruikte woordcombinaties als taart eten, bier drinken, aardappelen schillen en kabaal maken, zijn ook beide volgordes correct, maar de meeste taalgebruikers hebben een voorkeur om aan het tussen de twee delen van de woordcombinatie te zetten.

 • We zijn taart aan het eten / aan het taart eten.
 • Ze zijn weer bier aan het drinken / aan het bier drinken.
 • Ze waren aardappelen aan het schillen / aan het aardappelen schillen.
 • Waarom zijn ze kabaal aan het maken / aan het kabaal maken?

Bij andere combinaties is alleen de volgorde met aan het in het midden van de combinatie correct. Dat geldt ook voor veelgebruikte woordcombinaties als er een lidwoord, een voornaamwoord of een nadere bepaling bij het zelfstandig naamwoord staat.

 • Ik was Hugo aan het feliciteren.
 • Ik ben klussen aan het doen.
 • We zijn lekkere taart aan het eten.
 • Ze zijn weer van die biertjes aan het drinken.
 • Waarom zijn ze weer een immens kabaal aan het maken?

Taaladvies.net
Aan het taart eten / taart aan het eten

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons