aaneenschrijven - 07. getallen, telwoorden en breuken

1. Schrijf getallen in woorden aaneen tot aan het woord duizend. Schrijf achter het woord duizend een spatie. Schrijf een trema bij klinkerbotsing in getallen zoals tweeëndertig en drieënhalf.

- 13: dertien
- 32: tweeëndertig
- 101: honderdeen of honderdeneen
- 338: driehonderdachtendertig
- 915: negenhonderdvijftien
- 1001: duizend en een of duizend een
- 3254: drieduizend tweehonderdvierenvijftig
- 532 283: vijfhonderdtweeëndertigduizend tweehonderddrieëntachtig
- 3,5: drieënhalf
- 6,5: zesenhalf

uitzonderingen:
- honderd-en-een (heel veel)
- duizend-en-een (heel veel)

 

2. Schrijf een spatie voor en na de woorden miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen enzovoort.

- 1 000 000: een miljoen
- 584 730 226: vijfhonderdvierentachtig miljoen zevenhonderddertigduizend tweehonderdzesentwintig

 


 

3. Schrijf rangtelwoorden op dezelfde wijze als hoofdtelwoorden.

- 13de: dertiende
- 37ste: zevenendertigste
- 101ste/101de: honderdeerste of honderdeneerste, honderdeende of honderdeneende
- 338ste: driehonderdachtendertigste
- 915de: negenhonderdvijftiende
- 3254ste: drieduizend tweehonderdvierenvijftigste

 

4. Schrijf achter een rangtelwoord in cijfers e of ste/de. Gebruik geen superscript en schrijf geen apostrof.

1e of 1ste, 2e of 2de, 3e of 3de, 13e of 13de, 37e of 37ste, 338e of 338ste

 


 

5. Schrijf teller en noemer in een breukgetal los. Er staan ook spaties in combinaties zoals een half (halve) en een kwart.

  • drie vierde, een derde, zes achtste, een half (drie en een half), een kwart (vier en een kwart)

  • bijzonder geval: drie kwart of driekwart van de aanwezigen (los of aan elkaar bij zelfstandig gebruik), driekwart eeuw (aan elkaar bij bijvoeglijk gebruik)

 

6. Schrijf teller en noemer in een breukgetal aaneen als het breukgetal deel uitmaakt van een samenstelling.

tweederdemeerderheid, viervijfderegeling


aaneenschrijven - 01. hoofdregels (los of aaneen, koppelteken of trema)
aaneenschrijven - 02. klinkerbotsing (koppelteken of trema)
aaneenschrijven - 03. samenkoppelingen (koppelteken)
aaneenschrijven - 04. samenstellingen met gelijkwaardige delen (koppelteken)
aaneenschrijven - 05. combinaties met eigennamen
aaneenschrijven - 06. namen van talen en dialecten
aaneenschrijven - 08. combinaties met cijfers, letters en symbolen
aaneenschrijven - 09. combinaties met initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen
aaneenschrijven - 10. bijzondere voor- en nabepalingen
aaneenschrijven - 11. combinaties met voorzetsels en bijwoorden
aaneenschrijven - 12. woordgroepen uit andere talen (behalve het Engels)
aaneenschrijven - 13. samentrekking (weglatingsstreepje)
aaneenschrijven - 14. vervoegde vormen van samengestelde werkwoorden
aaneenschrijven - 15. woordgroep of samenstelling?
aaneenschrijven - 16. bijzondere combinaties

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons