aaneenschrijven - 10. bijzondere voor- en nabepalingen

1. Schrijf een koppelteken achter de bijzondere voorbepalingen adjunct, aspirant, assistent, bijna, chef, collega, ex (voormalig), interim (voorlopig, tussentijds), kandidaat, leerling, meester (hoofd), niet, non, oud (voormalig), Sint (sint, Sinte, sinte of St.), stagiair en substituut.

  • adjunct-directeur, aspirant-astronaut, assistent-manager, bijna-bloot, bijna-ramp, chef-kok, collega-taaladviseur, ex-man, interim-voorzitter, kandidaat-huurder, leerling-bakker, meester-kok, niet-confessioneel, niet-roker, non-argument, non-actief, oud-minister, Sint-Anna, St.-Truiden, stagiair-officier

  • in combinatie met woordgroepen: adjunct-algemeendirecteur, aspirant-sociaalwerker, ex-eersteminister

  • in samenstellingen: kandidaat-huurdersbijeenkomst, sint-andrieskruis, sint-bernardshond

 

2. Schrijf een koppelteken vóór de bijzondere nabepalingen fiscaal, generaal, militair, president, testamentair en verbaal.

advocaat-fiscaal, secretaris-generaal, auditeur-militair, minister-president, executeur-testamentair, proces-verbaal

 


 

3. Schrijf een koppelteken in een samenstelling met een persoonsnaam als nabepaling. Dat type samenstellingen kan worden geparafraseerd als 'is genoemd naar'.

de regering-Michel, de spelling-Siegenbeek, de zaak-Bosman, het kabinet-De Block

 

3.1. MAAR: Schrijf een spatie in woordgroepen met een eigennaam als nabepaling. Dat type woordgroepen kan worden geparafraseerd als 'heet/heeft als naam'.

brouwerij De Kroon, kunstgalerij De Vuyst, restaurant Paolo, schoonheidssalon Nathalie


aaneenschrijven - 01. hoofdregels (los of aaneen, koppelteken of trema)
aaneenschrijven - 02. klinkerbotsing (koppelteken of trema)
aaneenschrijven - 03. samenkoppelingen (koppelteken)
aaneenschrijven - 04. samenstellingen met gelijkwaardige delen (koppelteken)
aaneenschrijven - 05. combinaties met eigennamen
aaneenschrijven - 06. namen van talen en dialecten
aaneenschrijven - 07. getallen, telwoorden en breuken
aaneenschrijven - 08. combinaties met cijfers, letters en symbolen
aaneenschrijven - 09. combinaties met initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen
aaneenschrijven - 11. combinaties met voorzetsels en bijwoorden
aaneenschrijven - 12. woordgroepen uit andere talen (behalve het Engels)
aaneenschrijven - 13. samentrekking (weglatingsstreepje)
aaneenschrijven - 14. vervoegde vormen van samengestelde werkwoorden
aaneenschrijven - 15. woordgroep of samenstelling?
aaneenschrijven - 16. bijzondere combinaties

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons