aaneenschrijven - 14. vervoegde werkwoordsvormen

1. Schrijf vervoegde vormen van samengestelde werkwoorden aaneen.

het toernooi heeft hier plaatsgevonden (zoals plaatsvinden), waar je altijd terechtkon (zoals terechtkunnen), de eer die Katleen toekomt (zoals toekomen)

 

2. MAAR: Schrijf vervoegde vormen niet aaneen als de twee delen gescheiden worden door andere woorden of als de volgorde gewisseld is.

dat iets plaats heeft gevonden, iets vond plaats, om daar terecht te kunnen, ik kon terecht bij Katleen, de eer die Katleen toe is gekomen, die eer komt toe aan Katleen


aaneenschrijven - 01. hoofdregels
aaneenschrijven - 02. klinkerbotsing
aaneenschrijven - 03. samenkoppelingen
aaneenschrijven - 04. samenstellingen met gelijkwaardige delen
aaneenschrijven - 05. combinaties met eigennamen
aaneenschrijven - 06. namen van talen en dialecten
aaneenschrijven - 07. getallen, telwoorden en breuken
aaneenschrijven - 08. combinaties met cijfers, letters en symbolen
aaneenschrijven - 09. combinaties met initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen
aaneenschrijven - 10. bijzondere voor- en nabepalingen
aaneenschrijven - 11. combinaties met voorzetsels en bijwoorden
aaneenschrijven - 12. woordgroepen uit andere talen (behalve het Engels)
aaneenschrijven - 13. samentrekking
aaneenschrijven - 15. woordgroep of samenstelling?
aaneenschrijven - 16. bijzondere combinaties

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons