aangezien / gezien

Aangezien is een voegwoord dat een redengevende bijzin inleidt. Aangezien is een vrij formeel woord. Een synoniem van aangezien is omdat.

  • Aangezien deze handleiding alleen bestemd is voor technici, worden technische termen niet gedefinieerd.

Gezien is een voorzetsel.

  • Gezien haar kritieke toestand werd ze meteen overgebracht naar het ziekenhuis.

Gezien wordt in België ook vaak gebruikt als voegwoord, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of het gebruik van het voegwoord gezien tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval aangezien en omdat.

  • Aangezien haar toestand kritiek was, werd ze meteen overgebracht naar het ziekenhuis.

Taaladvies.net
Gezien (als voegwoord)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons