aanschrijftitel in adressering (gehuwden, gezin, familie, koppel, samenwonenden)

Er zijn geen officiële regels voor aanschrijftitels in de adressering aan gehuwden, samenwonenden en gezinnen, maar er zijn wel richtlijnen. In België worden ongehuwde koppels in de adressering op dezelfde manier aangeschreven als gehuwde koppels. Dat kan op verschillende manieren.

 • De heer S. Pennemans en mevrouw R. Luyckx
 • De heer Pennemans en mevrouw Luycks
 • De heer en mevrouw Pennemans-Luyckx

Voor gezinnen is de volgende aanschrijftitel bruikbaar:

 • Familie Pennemans-Luyckx

Als de familienaam van een van de partners niet bekend is, kunnen deze aanschrijftitels gebruikt worden:

 • De heer Pennemans en partner
 • De heer S. Pennemans en partner

Taaladvies.net
Adressering aan een koppel of gezin

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons