aanschrijftitel in adressering (professor, doctor)

In de adressering van een zakelijke brief wordt standaard vóór de naam en de (afgekorte) academische titels de aanduiding de heer of mevrouw toegevoegd. De titels kunnen ook achterwege blijven.

 • Mevrouw dr. Anna Rummens / Mevrouw Anna Rummens
 • De heer prof. dr. Hasan Miyouf / De heer Hasan Miyouf
 • Mevrouw prof. dr. Chris De Gersem / Mevrouw Chris De Gersem

In de ondertekening wordt de heer of mevrouw in principe niet vermeld, maar er is geen bezwaar tegen het toevoegen ervan, bijvoorbeeld als uit de naam zelf niet blijkt of de ondertekenaar een man of een vrouw is.

 • Dr. Anna Rummens / Anna Rummens
 • Prof. dr. Hasan Miyouf / Hasan Miyouf
 • Mevrouw prof. dr. Chris De Gersem / Mevrouw Chris De Gersem

Taaladvies.net
De heer dr. A. Jansen / dr. A. Jansen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons