aanvraag van / voor / tot / om

Aanvraag kan met van, voor, tot en om gecombineerd worden. Van, voor en tot zijn het gebruikelijkst. Het voorzetsel tot wordt vooral gebruikt in combinatie met een infinitief die als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt, of met een zelfstandig naamwoord op -ing dat van een werkwoord is afgeleid. Bij combinaties met om volgt na aanvraag meestal een beknopte bijzin, dat is een bijzin met om te + infinitief, of een (van een werkwoord afgeleid) zelfstandig naamwoord.

 • U moet de aanvraag van / voor / om een fietsvergoeding uiterlijk op 15 januari indienen.
 • U moet een aanvraag voor / tot het verkrijgen van een bibliotheekkaart elk jaar opnieuw indienen.
 • Vul uw rekeningnummer in op uw aanvraag voor / tot / om terugbetaling van de belasting op een jachtverlof zodat wij het bedrag kunnen terugstorten.
 • Bezorg uw aanvraag van / voor / om een studielening voor 15 augustus aan het Departement Onderwijs en Vorming.
 • Waar vind ik het formulier voor de aanvraag om groenestroomcertificaten te verkrijgen?
 • De aanvraag om een verkaveling te mogen wijzigen moet door een architect worden opgesteld.

Taaladvies.net
Aanvraag om / van / voor / tot

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons