abstractie maken van

Abstractie maken van is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn buiten beschouwing laten en niet in aanmerking nemen. In Nederland is abstractie maken van vrijwel onbekend.

 • Als je abstractie maakt van de smaak, geur en kleur, zie je een verre verwantschap tussen komkommer, courgette, pompoen en augurk.
 • Als we abstractie maken van het tegenvallende voorjaar, was het een goed jaar voor de hotels aan de kust.

Ook de vormen abstractie gemaakt van en abstractie makend van zijn standaardtaal in België. Ze komen vooral voor in formeel taalgebruik. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn afgezien van, onafhankelijk van, niet meegeteld en buiten beschouwing gelaten.

 • Abstractie gemaakt van het regenweer hebben we een heel leuke vakantie gehad.
 • Abstractie gemaakt van de tegenvallende verkoop is de kunstenaar tevreden over zijn expositie.
 • De opbrengst van de actie wordt evenredig verdeeld over alle zorgverstrekkers, abstractie makend van hun rang of stand.

Het werkwoord abstraheren komt ook voor in combinatie met het voorzetsel van. Dat gebruik is standaardtaal in het hele taalgebied.

 • Bij het experiment moet je abstraheren van je persoonlijke eigenschappen om te bepalen hoe een rechtvaardige samenleving eruitziet.

Taaladvies.net
Abstractie maken van / buiten beschouwing laten / niet in aanmerking nemen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons