accenten (op hoofdletters)

Er zijn drie accenttekens: het accent aigu (´), het accent grave (`) en het accent circonflexe (^). Ze hebben de functie van uitspraakteken of klemtoonteken.

In Franse leenwoorden waarvan de eerste letter met een uitspraakteken geschreven wordt, blijft het uitspraakteken op een beginhoofdletter staan als dat technisch mogelijk is. Ook in leenwoorden uit andere talen die een uitspraakteken op een hoofdletter hebben, blijft dat teken bij voorkeur staan.

 • À propos, ik vertrek maandag naar New York.
 • Île-de-France
 • Ávila

Een klemtoonteken, dat gebruikt wordt om een woord of woorddeel te benadrukken of met de juiste klemtoon te lezen, valt weg op een hoofdletter. Bij klanken die met twee letters worden geschreven, zoals ie of ee, komt er alleen een accent op het tweede teken.

 • Eén zwaluw maakt nog geen lente. (één zwaluw)
 • Iédereen sprak over haar vreemde optreden. (íédereen)

Als woorden met accenten helemaal in hoofdletters worden gezet, bijvoorbeeld in tekstkopjes en opschriften, blijven die tekens bij voorkeur behouden. Met de huidige tekstverwerkers is het typografisch geen probleem meer om die tekens ook bij de hoofdletters te plaatsen.

 • CAFÉ TÊTE-À-TÊTE

Taaladvies.net
Accenttekens en andere diakritische tekens op hoofdletters

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons