accenttekens (taalkundige term)

Er zijn drie accenttekens: het accent aigu (´), het accent grave (`) en het accent circonflexe (^). Ze hebben de functie van uitspraakteken of klemtoonteken.

Als uitspraaktekens worden het accent aigu (´), het accent grave (`) en het accent circonflexe (^) gebruikt. Uitspraaktekens worden in Nederlandse woorden boven de klinker e gezet om de juiste uitspraak weer te geven. Ze komen daarnaast voornamelijk voor op de klinkers a, e, i, o en u in woorden van Franse oorsprong.

  • hé, hè, blèren
  • à propos, café, coûte que coûte, crêpe, maître d’hôtel, scène

Als klemtoonteken wordt alleen het accent aigu (´) gebruikt. Het klemtoonteken wordt gebruikt om een woord of woorddeel te benadrukken. Het wordt ook gebruikt als uit de context niet meteen duidelijk is of een woord met of zonder klemtoon uitgesproken moet worden.

  • Dat is dé manier om winst te maken.
  • Hij kreeg meer dan één attentie. (naast: Hij kreeg meer dan een attentie, het was een heus cadeau.)

Accenttekens ´ ` ^
klinkers - gebruik van accenten (accenttekens, uitspraaktekens, klemtoontekens)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons