achter de computer / voor de computer

Zowel achter de computer als voor de computer is correct, maar er is een verschil in betekenis. Als we achter een toestel zitten, zijn we er actief mee bezig.

  • Hij heeft de hele avond achter de computer gezeten om zijn werk af te krijgen.

Als we voor een toestel zitten, kijken we er veeleer passief naar.

  • Mijn man zit de hele avond voor de computer, terwijl ik aan het schoonmaken ben.

Taaladvies.net
Computer (voor / achter / aan / op de -)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons