achter / voor de lijn

De keuze van het voorzetsel voor lijn of streep hangt af van het gekozen perspectief. Gezien vanuit het perspectief van een cliënt die bijvoorbeeld bij een balie aankomt, is Wilt u voor de lijn op uw beurt wachten? het meest logisch. De cliënt moet dan immers stoppen vóór de lijn. Het ligt voor de hand om – als de tekst op een bordje staat – voor het perspectief van de cliënt te kiezen: voor hem geldt het verzoek immers.

Gezien vanuit het perspectief van een medewerker achter de balie is Wilt u achter de lijn op uw beurt wachten? het meest logisch.

Taaladvies.net
Achter / voor de streep

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons