achtervoegsel (taalkundige term)

synoniem = suffix

Een achtervoegsel is een taalelement dat niet als los woord kan voorkomen, maar achteraan aan een woord wordt toegevoegd om een nieuw woord te vormen. Een woord met een achtervoegsel als laatste deel wordt een afleiding genoemd. Voorbeelden van achtervoegsels zijn -aar in wandelaar, -lijk in voorwaardelijk, -ig in zonnig.

Afleidingen kunnen ook gevormd worden met voorvoegsels. Voorbeelden van voorvoegsels zijn her- in heropenen, wan- in wansmakelijk, on- in onweer, co- in coauteur.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons