adjunct-algemeendirecteur / adjunct-algemeen directeur*

De correcte spelling is adjunct-algemeendirecteur. Een extra koppelteken voor de duidelijkheid is ook mogelijk: adjunct-algemeen-directeur.

Na de bijzondere voorbepaling adjunct komt altijd een koppelteken: adjunct-directeur, adjunct-commissaris, adjunct-hoofdredacteur. Als adjunct met een woordgroep zoals algemeen directeur wordt gecombineerd, vormt de hele woordcombinatie een samenstelling. De spatie in de woordgroep vervalt dan.

aaneenschrijven - bijzondere voor- en nabepalingen

Taaladvies.net
Ex-politieke gevangene / ex-politiekegevangene

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons