afgelasten / aflassen*

De correcte vorm is afgelasten.

Vervoeging:

  • ik gelast af, jij gelast af, wij gelasten af
  • ik gelastte af, wij gelastten af
  • ik heb afgelast
  • een afgelaste bijeenkomst

Taaladvies.net
Aflassen / aflasten / afgelasten

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons