afgezien van / onafgezien van*

Correct is afgezien van. De voorzetseluitdrukking afgezien van betekent 'niet lettend op, geen rekening houdend met'. Onafgezien van* is niet correct.

  • Afgezien van het slechte weer was het een aangename reis.
  • Afgezien van de vertaalfouten is het een goed boek.

Taaladvies.net
Onafgezien van / afgezien van

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons