C

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

CAB

Vlaams Communicatieassistentiebureau voor Doven

CABO

commissie van advies voor het buitengewoon onderwijs

CAD

centrum voor alcohol- en andere drugproblemen

CAD

computer-aided design

CADDET

Centre for the Analysis and Dissemination of Demonstrated Energy Technologies

CADO

collectieve autonome dagopvang

CAFE

Clean Air for Europe

CAG

Centrum Agrarische Geschiedenis

CAG

College van Ambtenaren-Generaal

CALRE

Conférence des assemblées législatives des régions d'Europe ( = Conference of European Regional Legislative Assemblies, Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees)

CAM

computer-aided manufacturing

CANAC

Computer Assisted National Air Traffic Control Centre

CANO

Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning

CANON

Cultuurcel van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie

CANTIQUE

Concerted Action on Non-technical Measures and their Impact on Air Quality and Emissions

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CAO

Centrum voor Andragogisch Onderzoek

CAP

centraal aanmeldpunt

CAR

centraal aanmeldingsregister

CAR

centrum voor ambulante revalidatie

cara

chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen

CARA

Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing

CARE

Community Road Accident Database

CAS

Court of Arbitration for Sport ( = TAS)

CASC

Centrum voor Actieonderzoek en Seksuo-criminologische Consultaties

CASO

CGER-ASLK, SMAP-OMOB

CASUM

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en Minderheden (van de Universiteit Antwerpen)

CAVES

Coöperatieve Aanpak van de Verduurzaming van het Energiegebruik in Scholen

CAVN

Comité Amateurtheater Vlaanderen-Nederland

CAW

Centrum Algemeen Welzijnswerk

cb

consultatiebureau

CBA

carbon border adjustment

CBAM

carbon border adjustment mechanism

CBB

Centraal Bedrijvenbestand

CBE

centrum voor basiseducatie

CBF

(historisch) Commissie voor het Bank- en Financiewezen (nieuwe naam = Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, CBFA)

CBFA

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

CBGS

(historisch) Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie

CBJ

comité voor bijzondere jeugdzorg

CBN

Commissie voor Boekhoudkundige Normen

CBO

Centrum voor Begaafdheidsonderzoek

CBO

centrum voor beroepsopleiding

CBO

constructieve benadering overheidsopdrachten

CBPL

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

CCA

koper, chroom, arseen

CCAD

Comité de Concertation sur l'Alcool et les autres Drogues

CCB

Centrum voor Cybersecurity België

CCEG

Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas

CCIM

Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid

CCM

(historisch) Centrale Coördinatiecel Milieuzorg (nieuwe naam = cel Interne Milieuzorg)

CCMS

Committee on the Challenges of Modern Society

CCOD

(historisch) Christelijke Centrale der Openbare Diensten (nieuwe naam = ACV-Openbare Diensten)

CCR

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

CCS

culturele en creatieve sectoren

CCVD

Christelijke Centrale Voeding en Diensten

CCVO

Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse overheid

CCVO

Crisiscentrum van de Vlaamse overheid

CDBC

Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie

CDDS

Committee for the Development of Sport

CDF

Cagdas Dernekler Federasyonu ( = Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen)

CDGEFID

Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie

CDO

centrum voor deeltijds onderwijs

CDO

collateralized debt obligation

CDSCA

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (van het Belgische leger)

CD&V

Christen-Democratisch en Vlaams

Ceapire

Centrum voor Expertise en Advies inzake Preventie en Interventie met betrekking tot Radicalisme en Extremisme

CEDEFOP

Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle

CEEO

Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid

CEF

Connecting Europe Facility

CEFR

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment ( = ERK)

CEGO

Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs

CEMAT

Conférence Européenne des Ministres responsable de l'Aménagement du Territoire

CEMOV

Centrum voor Middenstandsopleiding en Volmaking

CEMT

Conférence Européenne des Ministres des Transports

CEN

Comité Européen de Normalisation

CenACC

Centrale Accounting

CEO

chief executive officer

CEOS

Committee on Earth Observation Satellites

CEPESS

(historisch) Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (van CD&V, nieuwe naam = Ceder)

CEPI

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations

CEPO

Centrum voor Publieksonderzoek (van de KU Leuven)

CEPOC

Centraal Pedagogisch Overlegcomité

CEPT

Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications

CERI

Centre for Educational Research and Innovation

CERM

COVID Event Risk Model

CERN

European Organization for Nuclear Research (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)

CETA

Comprehensive Economic and Trade Agreement

CEVORA

Centrum voor Vorming van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden

CFO

Centraal Financieringsorgaan

CFO

chief financial officer

CGC

Corporate Governance Comité

CGCCR

Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering

CGG

centrum voor geestelijke gezondheidszorg

CGKR

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

CGSO

centrum voor geboorteregeling en seksuele opvoeding

CGVB

centrum voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze

chk

(historisch) centrum voor hulpverlening inzake kindermishandeling (nieuwe naam = vertrouwenscentrum kindermishandeling, VK)

CHO

Codex Hoger Onderwijs

CHO

Commissie Hoger Onderwijs

CHS

centrum voor hulp aan slachtoffers van misdrijven

CIAB

Centrum voor Informatie Asbest Benelux

CIB

Confederatie van Immobiliënberoepen

C-IBO

curatieve individuele beroepsopleiding

CIC

Communicatie- en Informatiecentrum

cic

crisisinterventiecentrum

CIC

(historisch) Centrale Invorderingscel (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

CICB

Centraal Israëlitisch Consistorie van België

CICI

Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie

CICOV

Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector

CIDREE

Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe

CIE

Centrum voor Islam in Europa

CIE

Commission Internationale de l'Eclairage

CIECA

International Commission for Driver Testing (historische benaming = Commission Internationale des examens de conduite automobile)

CIG

centrum voor integrale gezinszorg

CIK

centrum voor inclusieve kinderopvang

CIM

Centrum voor Informatie over de Media

CIMIC

Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie

CINF

Cultuurinvesteringsfonds

CINOP

Centrum voor Innovatie van Opleidingen

CINT

cel Cultuur Internationaal

CIPAL

Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg

CIPO

context, input, proces, output

CIR

Centrum voor Internationaal Recht (van de Vrije Universiteit Brussel)

CIRRA

Centre of expertise for Intellectual Reformation Research and Advice

CIRM

COVID Infrastructure Risk Model

CIS

Commissie Internationale Samenwerking (commissie van de IMCWB)

CIS

cupper, indium, selenide ( = koper, indium, selenide)

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CIW

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

CJM

Cultuur, Jeugd en Media

CJP

Cultureel Jongerenpaspoort

CJSM

Cultuur, Jeugd, Sport en Media (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

CJT

Centrum voor Jeugdtoerisme

CKG

centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning

CKO

centrum voor kinderopvang

CKVB

Nationale Centrale voor Kampeer- en Vakantiebestedingsbedrijven

CLB

centrum voor leerlingenbegeleiding

CLE

(historisch) Centrum voor Landbouweconomie (nieuwe naam = Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, ILVO)

CLG

centrum voor levens- en gezinsvragen

CLIL

Content and Language Integrated Learning

CLIM

coöperatief leren in multiculturele groepen

CLO

(historisch) Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (nieuwe naam = Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, ILVO)

CLR

Commissie inzake leerlingenrechten

CLW

centrum leren en werken

CLW

Centrum tegen Lucht- en Waterverontreiniging (van de Stad Antwerpen)

CM

Christelijke Mutualiteit

CMA

calciummagnesiumacetaat

CMA

centrale media-aankoop

CMB

Centrum voor Muziekinstrumentenbouw

CMB

Compagnie Maritime Belge

CMBV

Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen

CMGJ

Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn

CMI

Centrum voor Medische Innovatie

CMO

Centrum voor Middenstandsopleiding

CMR

carcinogeen, mutageen of reprotoxisch

CMS

contentmanagementsysteem

CMV

cytomegalovirus

CMW

centrum voor maatschappelijk werk

CNOC

Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit

cob

centrale openbare bibliotheek

COBELPA

Vereniging van de Belgische Fabrikanten van Papierdeeg, Papier en Karton

CoBRHA

Common Base Registry for HealthCare Actor

COC

Christelijke Onderwijscentrale

COCOF

Commission communautaire française ( = Franse Gemeenschapscommissie)

COCOM

Commission communautaire commune

COCOS

Computerondersteunde Catalogus voor Ontwikkelingssamenwerking

COD

capacity on demand

COD

chemical oxygen demand

CODA

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

Codibel

Comité van directeurs van de Vlaamse academies beeldende kunsten

CODO

contractueel ten laste van het departement Onderwijs

CoG

center of government

COGEAM

commissie van gemachtigde ambtenaren

COI

Centrum voor Overheidsinformatie

COIB

Comité Olympique et Interfédéral Belge

COICA

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica

COL

competentieontwikkelend leren

COLEV

Communicatieoverleg Leefmilieu Vlaanderen

CONIFA

Confederation of Independent Football Associations

COO

(historisch) departement Coördinatie (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

COOV

Centrum voor Operationeel Onderzoek in Volksgezondheid

COP

Conferentie van de Partijen

CoP

Conformity of Production

COPD

chronic obstructive pulmonary disease

COPIT

Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière

COPRO

Onpartijdige Instelling voor de Controle van de Bouwproducten

CoR

Committee of the Regions ( = Europees Comité van de Regio’s, CvdR)

CORE

Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik

Coreper

Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten bij de Europese Unie

CORSIA

Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation

CORVE

Coördinatiecel Vlaams e-government

COS

centrum voor ontwikkelingsstoornissen

COSAC

Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs

COSME

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises

COST

European Cooperation in Science and Technology

Costa

Conferentie voor de Staatshervorming

COTIF

Convention Relative aux Transports Internationaux Ferroviaires

COV

Christelijk Onderwijzersverbond

COVA

college van afdelingshoofden

COVIVAT

Corona Onderzoeksconsortium voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten

COWE

contractueel personeelslid ten laste van het werkingsbudget

Cozapo

Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek

CPBW

comité voor preventie en bescherming op het werk

CPCR

Center for the Protection of Children’s Rights Foundation

CPE

carbapenemase producerende enterobacteriën

CPE

charge point equivalent

CPI

consumptieprijsindex

CPNB

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek

CPO

charge point operator

CPOS

Centrum voor Pedagogische Opleiding en Studie

CPT

Clean Power for Transport

CPW

Coördinatiepunt Wegenwerken

CPZ

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

CRA

coördinerend en raadgevend arts

CRAB

Centraal Referentieadressenbestand

CRB

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

CREG

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

CREST

Scientific and Technical Research Committee

CREW

Collaborative Research Experience for Women in Undergraduate Computer Science and Engineering

CRF

Common Reporting Format

crispr

clustered regularly interspaced short palindromic repeats

CRKC

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur

CRM

Clubs voor Rustenden uit de Middengroepen

CRZ

Centrale Registratie van Zorgvragen

CS

citizen science

CSA

Comité spécial Agriculture

CSA

community-supported agriculture

CSB

Centrum voor Sociaal Beleid (van de Universiteit Antwerpen)

CSBO

Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering

CSD

Commission on Sustainable Development

CSG

(historisch) college van secretarissen-generaal

CSR

collectieve schuldenregeling

CST

Computers op School en Thuis

CSTC

Centre scientifique et technique de la construction

CSW

Catalogue Services for the Web

CT

computertomografie

C-TAP

Common Terminal Acquirer Protocol

CTBI

Centrum voor Translationele Biomedische Innovatie

CTM

Centrum voor Taal en Migratie (van de KU Leuven)

CTO

Combined Terminal Operators

CTPA

Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen

CUBIDO

Cultuur voor Bijzondere Doelgroepen

CVA

cerebrovasculair accident

CvB

Centrum voor Beeldexpressie

cvba

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CVBB

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting

CvC

college van commissarissen

CVCC

Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen en Cultuur

CVD

Christelijke Vervoerarbeiders en Diamantbewerkers

CvdR

Europees Comité van de Regio’s ( = Committee of the Regions, CoR)

CVK

centrum voor kortverblijf

CvKO

Centrum voor Kankeropsporing

CVN

Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

CVO

centrum voor volwassenenonderwijs

cvoa

coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

CVP

(historisch) Christelijke Volkspartij (nieuwe naam = Christen-Democratisch en Vlaams, CD&V)

cvs

chronischevermoeidheidssyndroom

CVS

cliëntvolgsysteem

cvt

commissie van toezicht, comité van toezicht

Cvtj

Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen

CVTS

continuing vocational training survey

CWaPE

Commission wallonne pour l’Energie

CWC

Chemical Weapons Convention

CWGC

Commonwealth War Graves Commission

CWL

centrale wachtlijst

CWR

Centraal Wapenregister

Cyber-Shoc

Cyber Bullying and Emotional Reactions in School, Home and Organizational Contexts

CZV

chemisch zuurstofverbruik

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons