D

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

DA

dienstanciënniteit

DAB

dienst met afzonderlijk beheer

DAB

digital audio broadcasting

DAB

digitale bouwaanvraag

DABM

decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

DABP

dienst arbeidsbeperking

DAC

derde arbeidscircuit

DAC

Development Assistance Committee

DACOB

Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging

DAE

Dynamic Asian Economies

DAEB

dienst van algemeen economisch belang

DAG

domestic advisory group

DALY

Disability Adjusted Life Year

DAR

(historisch) Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

DAV

Dienst Aangepast Vervoer

DAV

Dienst Administratieve Vereenvoudiging

DAV

Digitaal Archief Vlaanderen

DBFM

Design Build Finance Maintain

DBFMO

Design Build Finance Maintain Operate

DBIS

Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Stralingen

DBO

Dienst Beroepsopleiding Onderwijs

DBRC

Dienst van de Bestuursrechtscolleges

dbso

deeltijds beroepssecundair onderwijs

DBZ

(historisch) Departement Bestuurszaken

DC

dagcentrum

DC

directiecomité

DC

District of Creativity

DCJM

Departement Cultuur, Jeugd en Media

DCJSM

(historisch) Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (nieuwe naam = Departement Cultuur, Jeugd en Media, DCJM)

DCK

Deposito- en Consignatiekas

DCO

dienstenchequeonderneming

dCSG

dienst Controle Strategische Goederen

DDA

Doba Development Agenda

DDAR

(historisch) Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

DDS

Intercommunale Dender, Durme en Schelde

DEA

diëthanolamine

DEBED

De Bond voor een Emancipatorisch Drugbeleid

DECET

Diversity in Early Childhood Education and Training

DEIO

duurzaam en ethisch internationaal ondernemen

DEMI MORE

Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives More

DEPART

(historisch) Development of Employment for Prisoners in order to Avoid Recidivism by Training (nieuwe naam = Development of Strategies and Methods for the Integration of Offenders in Society, DESMOS)

DESMOS

Development of Strategies and Methods for the Integration of Offenders in Society

DET

datum eerste toelating

DEWI

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

DFB

Departement Financiën en Begroting

DFE

(historisch) departement Fytotechnie en Ecofysiologie

dg

directeur-generaal

DGAT

dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

DGB

(historisch) departement Gewasbescherming

DGE

directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie

DGGZ

Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg

DGIS

(historisch) Directie-generaal voor Internationale Samenwerking (nieuwe naam = Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, DGOS)

DGOS

Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking

DGRNE

Direction Génerale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (van het Ministerie van de Waalse Gemeenschap)

DGSM

Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (Nederlandse administratieve dienst)

DGZ

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

DHO

Databank Hoger Onderwijs

DIA

Dienst Integratie Antwerpen

DIAM

Diensten aan de Maatschappij

DIBISS

Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

DICA

Developmental Issues in Cyberbullying amongst Adolescents

dico

directeur-coördinator

diftar

differentiatie tarieven

DIGO

Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

DIKO

Dienst voor Investeringen van het Katholiek Onderwijs

Dimona

Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte (van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)

DIN

Deutsches Institut für Normung

DINA

Dienst Inruilen Nummerplaat voor Abonnement

DIO

dienst voor inclusieve ondersteuning

DIOB

Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen

DITO

digitale toegankelijkheid

DiV

(historisch) Departement internationaal Vlaanderen (nieuwe naam = Departement Buitenlandse Zaken)

DIV

(historisch) Dienst Investeren in Vlaanderen (nieuwe naam = Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen – Flanders Investment and Trade, FIT)

DIV

Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen

DIVA

Digitaal VRT-Archief

Divo

Directies Vrij Onderwijs

DIWB

decreet betreffende het integraal waterbeleid

DJIA

Dow Jones Industrial Average

DKB

(historisch) Departement Kanselarij en Bestuur

DKBUZA

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

DKC MVO

Digitaal Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

dko

deeltijds kunstonderwijs

DLB

decreet over het lokaal bestuur

DLNE

(historisch) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

DLV

Departement Landbouw en Visserij

DMA

Document Management Alliance

DMO

dienst voor maatschappelijk onderzoek

DMO

dierenarts met opdracht

DMOB

dienst met onderwijsbehoeften

DMOW

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

DMS

documentmanagementsysteem

DMT

Dienst Medisch Toezicht

DMW

dienst maatschappelijk werk

dna

Durf na advies

DNA

desoxyribonucleic acid

DNB

distributienetbeheerder

DNL

day-night average sound level (ook Ldn)

DNS

domain name server

DOLSO

Dienst Ontwikkeling Linker Scheldeoever

DOMINO

Dossier Minderjarigen Opvolgingssysteem

DOP

dienst ondersteuningsplan

DORO

decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

DOS

drugsbeleid op school

DOV

Databank Ondergrond Vlaanderen

DOV

Departement Onderwijs en Vorming

DPCC

Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie

DPG

diensten private gezinsplaatsing

DPWB

(historisch) Diensten voor de Programmatie van het Wetenschapsbeleid (nieuwe naam = Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, DWTC)

DRM

digital rights management

DRP

decreet Rechtspositie (van 27 maart 1991)

DRP

disaster recovery planning

DS

De Scheepvaart

DSD

disorder of sex development

DSL

Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben

DSM

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

DSP

doorstromingsprogramma

DTD

document type definition

DTO

Databank Tertiair Onderwijs

DuLo

duurzaam lokaal waterplan

DUWOBO

Duurzaam Wonen en Bouwen

DV

definitieve versie

DVB-H

digital video broadcasting – handheld

DVB-T

digital video broadcasting – terrestrial

DVK

(historisch) departement Kwaliteit van Dierlijke Producten en Transformatietechnologie

DVL

(historisch) departement Mechanisatie, Arbeid, Gebouwen, Dierenwelzijn en Milieubeveiliging

DVM

dynamisch verkeersmanagement

DVO

diensten voor opvanggezinnen

DVO

Dienst voor Onderwijsontwikkeling

DVP

(historisch) departement Plantengenetica en -Veredeling

DVV

(historisch) departement Dierenvoeding en Veehouderij

DVV

dienstverlenende vereniging

DVW

De Vlaamse Waterweg

DVZ

(historisch) departement Zeevisserij

DVZ

Dienst Vreemdelingenzaken

DWA

droogweerafvoer

DWSE

Departement Werk en Sociale Economie

DWTC

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden

DWVG

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons