E

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

EAACI

European Academy of Allergology and Clinical Immunology

EAC

Europese Afvalstoffencatalogus

EAD

evenredige arbeidsdeelname en diversiteit

EAG

ecologisch aandachtsgebied

EAK

enquête naar de arbeidskrachten

EAN

European Article Numbering

EAP

energieauditprocedure

EAS

European Acceptance Scheme

EAU

European Association of Urology

EB

Eurobarometer

EBA

eenmalige bevrijdende aangifte

EBL

elektronisch bestelloket

EBM

evidence-based medicine

EBO

energiebeleidsovereenkomst

EBS

eengemaakt bibliotheeksysteem

EBU

European Broadcasting Union

EBWO

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

EC

Europese Commissie

ECaTT

Electronic Commerce and Telework Trends

ECB

Europese Centrale Bank

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control

EC DG TREN

Europese Commissie Directoraat-generaal voor Transport en Energie

ECDL

European Computer Driving License

ECF

European Coffee Federation

ECHA

European Chemicals Agency

ECHP

European Community Household Panel

Ecofin

Economic and Financial Affairs

ECOOM

Expertisecentrum O&O Monitoring

ECOPS

European Committee on Ocean and Polar Sciences

ECPAT

End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes

ECRHS

European Community Respiratory Health Survey

ECRI

European Commission against Racism and Intolerance (Raad van Europa)

ECS

Electrabel Customers Solutions

ECTS

European Credit Transfer System

EC-UN/ECE

European Commission - United Nations Economic Commission for Europe

ECWS

Europees Centrum voor Werk en Samenleving

ED50

European Datum 1950

EDA

Europees Defensieagentschap

EDC

European Disability Card

EDEN

European Destination of Excellence

EDI

electronic data interchange

Edison

elektronisch doorgeven van informatie tussen schoolinstellingen en het onderwijsdepartement

EDM

Expertisecentrum Digitale Media (van het Limburgs Universitair Centrum)

EDO

educatie voor duurzame ontwikkeling

EDPBW

externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

EDRL

Europese Dienstenrichtlijn

EDT

Europese Dag van de Talen

EDTA

ethyleendiaminetetra-azijnzuur

EDTC

externe dienst voor technische controles op de werkplaats

EEAC

European Environment and Sustainable Development Advisory Councils

EER

emancipatie-effectenrapport

EER

Europese Economische Ruimte

EESSI

European Electronic Signature Standardization Initiative

EESV

Europees economisch samenwerkingsverband

EETS

European Electronic Toll Service

EEV

enhanced environmentally friendly vehicle

EFC

European Fruit Co-operation

EFECOD

European Federation for the Education of Travelling Communities

EFMZV

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

EFMZVA

Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur

EFPTS

East Flanders Prospective Twin Survey

EFQM

European Foundation for Quality Management

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EFSA

European Food Safety Authority

EFSI

European Fund for Strategic Investments

EG

Europese Gemeenschap

EGON

Hogeschool voor Economisch en Grafisch Onderwijs (in Gent)

EGTS

Europese groepering voor territoriale samenwerking

EHBDu

eerste hulp bij drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit

EHBO

eerste hulp bij ongelukken / eerste hulp bij ongevallen

EHBP

eerste hulp bij psychische problemen

EHBSO

eerste hulp bij sportongevallen

EHOR

Europese Hogeronderwijsruimte

e-IB

entiteit e-government en ICT-Beheer

EIB

Europese Investeringsbank

EIC

Euro Info Centre

eID

elektronische identiteitskaart

EIF

European Investment Fund

EIFAC

European Inland Fisheries Advisory Commission

EIP

European innovation partnership

EIPA

European Institute of Public Administration

EIS

economische impactstudie

EIT

European Institute for Innovation and Technology

ejt

eindejaarstoelage

EK

Europees kampioenschap

EKK

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren

EKM

erkende kredietmaatschappij

EKR

Europees Kwaliteitsrundvlees

ELFPO

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

ELGF

Europees Landbouworiëntatiefonds

ELPF

eerstelijnspsychologische functie

eL&W

expertisecentrum Leeftijd & Werk

ELZ

eerstelijnszone

ELZ

eerstelijnszorgraad

EMA

European Medicines Agency

EMA

Europees Milieuagentschap

EMB

Executief van de Moslims van België

EMC

eigenmaterialenconsumptie

EMCDDA

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

EMD

elektronisch medisch dossier

EMEP

Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe

EMIAD

Emission, Meteorology and Immission in the Antwerp District

EMIS

Energie- en Milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest

EMS

enhanced messaging service

EMTN

euro medium term note

EMU

Economische en Monetaire Unie

ENA

Economisch Netwerk Albertkanaal

ENCE

Expertise Netwerk Cultuur Educatie

ENF

Electrabel Netmanagement Flanders

ENIAC

European Nanoelectronics Initiative Advisory Council

ENIS

European Network of Innovative Schools

ENOVER

Energieoverleg

ENSA

École Nationale de Ski et d'Alpinisme

ENTEP

European Network on Teacher Education Policies

EOC

entiteitsoverlegcomité

EOGFL

Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw

EOL

erkend ondernemingsloket

EON

Enhanced Other Network

EONIA

Euro OverNight Index Average

EOO

elkaar ontmoetend onderwijs

EOR

Europese onderzoeksruimte

EOV

Europees Octrooiverdrag

EOX

extraheerbare organische halogenen

EPA

economic partnership agreement

EPALE

Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPAS

enlarged partial agreement on sports

EPB

energieprestatie en binnenklimaat

EPB

energy performance of buildings

EPBD

Energy Performance of Buildings Directive

EPC

energieprestatiecertificaat

EPD

elektronisch patiëntendossier

EPD

elektronisch personeelsdossier

EPD

enig programmeringsdocument

EPER

European Pollutant Emission Register

epo

erytropoëtine

EPO

European Patent 0ffice

EPOS

Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking

EPR

eenmalige perceelsregistratie

EPR

energieprestatieregelgeving

EPSCO

Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council

ERA

European Research Area

ERASMUS

European Community Action Scheme for the Mobility of University Students

ERC

European Research Council

ERK

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen ( = CEFR)

ERMG

Economic Risk Management Group

EROP

Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief

EROV

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen

ERP

Energierenovatieprogramma

ERP

enterprise resource planning

ERS

electronic recording and reporting system

ERSV

erkend regionaal samenwerkingsverband

ESA

European Space Agency

ESC

Euro Space Center

ESCO

energy service company

ESD

ecosysteemdienst

ESER

Europees Stelsel van Economische Rekeningen

ESF

European Science Foundation

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESFRI

European Strategy Forum on Research Infrastructures

ESIB

European Student Information Bureau

ESPRIT

European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology

ESR

Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen

ESWC

European Survey on Working Conditions

ETAS

elektronisch toezicht als autonome straf

ETS

emissions trading scheme

ETSC

European Transport Safety Council

EU

Europese Unie

EU10

de tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie (vanaf 1 mei 2004)

EU15

Europese Unie 15 lidstaten (tot 1 mei 2004)

EU25

Europese Unie 25 lidstaten (vanaf 1 mei 2004)

EU27

Europese Unie 27 lidstaten (vanaf 1 januari 2007)

EUCD

Europese Unie van Christen-Democraten

EUDCC

Europees digitaal coronacertificaat

EUKN

European Urban Knowledge Network

EUN

European Schoolnet

EUNIC

EU National Institutes for Culture

EURAL

Europese Afvalstoffenlijst

EURES

European Employment Services

EURIEC

Euregionaal Informatie- en Expertise Centrum

EUROCORES

European Science Foundation Collaborative Research Programmes Scheme

Eurostat

statistical office of the European Union

EUVP

European Union Visitors Program

EV

electric vehicle / elektrisch voertuig

EV

erkende vennootschap

EV

Export Vlaanderen

EVA

emancipatie via arbeid

EVA

extern verzelfstandigd agentschap (van de Vlaamse overheid)

EVC

elders verworven competentie / eerder verworven competentie / erkenning van verworven competenties

EVE

Eerste Vlaamse Effectisering

EVF

Europees Visserijfonds

EVK

eerder verworven kwalificatie

EVO

Educatieve Vereniging voor Ouderwerking in het Officieel Onderwijs

EVOA

Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen

EVRM

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden

EVV

Europees Vakverbond

EWBL

(historisch) departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

EWGLI

European Working Group for Legionella Infections

EWI

Economie, Wetenschap en Innovatie (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

EXPOO

Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons