G

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

G7

Groep van Zeven

G20

Groep van 20

GA

gespecialiseerd arbeidsonderzoek

GACB

Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel

GAEC

Good Agricultural and Environmental Conditions

GAIA

Global Action in the Interest of Animals

GALB

Gent-Antwerpen-Leuven-Brussel

GALM Genootschap Artiesten Lichte Muziek

GAMS

Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines (Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking)

GAPA

Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen

GAPAK

gemeenschappelijk algemeen plan van aanleg voor de gemeenten van het arrondissement Kortrijk

GAS

gediplomeerde in de aanvullende studies

GAS

gemeentelijke administratieve sanctie

Gaselwest

Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen

GATS

General Agreement on Trade in Services

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

GAW

gezondheidskundige advieswaarde

GAW

groep van assistentiewoningen

GBA

Gegevensbeschermingsautoriteit

GBAORD

government budget appropriations or outlays for Research and Development

GBC

Gemeentelijke Begeleidingscommissie

GBCS

geïntegreerd beheers- en controlesysteem

GBIF

Global Biodiversity Information Facility

GBO

geïntegreerd breed onthaal

GBOU

Generisch Basisonderzoek aan de Universiteiten (van het IWT)

GCC

Gulf Cooperation Council

GCOF

Government Carbon Offsetting Fund

GDI

Geografische Data-Infrastructuur

GDPB

Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming

GDPR

General Data Protection Regulation ( = algemene verordening gegevensbescherming, AVG)

GDT

geïntegreerde dienst voor thuisverzorging

geco

gesubsidieerde contractueel

gecoro

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

GeDIS

Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer

GEES

Groep van Experts belast met de Exitstrategie

GeFIN

Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Financieringsintercommunales

GEM

Global Entrepreneurship Monitor

Gemini

Gemengde Intercommunales Nieuw Initiatief in Vlaanderen

GEMS

Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19

GEN

Gewestelijk Expresnet

GEN

Grote Eenheid Natuur

GENO

Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling

Gent

Geheel Europees Nederlands Taalgebied

GERD

gross expenditure on research and development

GES

gedrags- en emotionele stoornis

GES

gezond en ethisch sporten

gesco

gesubsidieerde contractueel

Gewis

Geïntegreerd Welzijnsinformatiesysteem

gft

groente-, fruit- en tuinafval

GGC

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

ggg

genetisch gemodificeerd gewas

GGG

gecontroleerd gereduceerd getij

Ggm

genetisch gemodificeerd micro-organisme

ggo

genetisch gemodificeerd organisme

GGS

gediplomeerde in de gespecialiseerde studies

GGS

grensoverschrijdend gedrag in de sport

GGW

Gecoördineerde Grondwet

ggz

geestelijke gezondheidszorg

GHB

Gemeenschappelijk Handelsbeleid

GHSO

geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs

GI

gemeenschapsinstelling

GIB

gewaarborgd inkomen voor bejaarden

GIBO

gespecialiseerde individuele beroepsopleiding

GIDO

Gemeenschappelijk ICT-Dienstverleningoverleg

GIDV

geïntegreerde dienstverlening in de werkwinkels

GIF

graphics interchange format

G-IHD

gewestelijke instandhoudingsdoelstelling

GIMB

Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel

Gimv

Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen

GIO

globale individuele ondersteuning

GIP

geïntegreerd investeringsprogramma

GIP

gemeentelijk investeringsprogramma

GIPOD

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

GIRAF

Geographical Information Retrieval Application for Flanders

GIS

geografisch informatiesysteem

GIS

gezondheidsinformatiesysteem

GIS-Vlaanderen

Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen

GKB

gelijkekansenbeleid

GLB

gemeenschappelijk landbouwbeleid

GLMC

goede landbouw- en milieuconditie

GLO

geïntegreerde lerarenopleiding

GLP

Good Laboratory Practice

GLSO

geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs

gmd

globaal medisch dossier

GMO

gemeenschappelijke marktordening

GMP

goede mengvoederpraktijk

GMVC

Gewestelijke Milieuvergunningscommissie

GNA

Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit

GNB

Gemeenschappelijk Nautisch Beheer

GNOP

gemeentelijk natuurontwikkelingsplan

g.o.

gewoon onderwijs

GO!

onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (historische naam = Gemeenschapsonderwijs)

GOAL

Guidance and Orientation for Adult Learners

GOB

gespecialiseerde opleiding/begeleiding

GOCA

Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs

GOG

gecontroleerd overstromingsgebied

GoiA

Gezinnen onder invloed Antwerpen

GOK

gelijke onderwijskansen

GOK

gesplitst ordonnanceringskrediet

GOM

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

GOME

Global Ozone Monitoring Experiment

gon

geïntegreerd onderwijs

GOS

gedetineerdenopvolgsysteem

GOS

gemeenten, OCMW's en socialehuisvestingsmaatschappijen

GOS

Gemenebest van Onafhankelijke Staten

GOVC

Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie

GPB

getuigschrift van pedagogische bekwaamheid

GPBV

Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging ( = IPPC)

GPC

Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep

GPCI

Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales

GPL

getuigschrift van pedagogische leergangen

GPRS

general packet radio service

GPS

Girl Power Squad

gps

global positioning system

GRAZ

gezond en rijk of arm en ziek (project van Christelijke Mutualiteit)

GRB

Grootschalig Referentiebestand

GRBMS

GRB Meldingssysteem

GRIP

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap

GRS

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

GRUP

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

GSA

Gay Straight Alliance

GSB

geografische servicebus

gsc

groenestroomcertificaat

GSC

gewestelijke sociale correctie

gso

gemeenschappelijk secundair onderwijs

GTB

Gespecialiseerd Team Bemiddeling

GTB

(historisch) gespecialiseerde trajectbegeleiding en -bepaling (nieuwe naam = Gespecialiseerd Team Bemiddeling)

GTH

gezinstehuis

GUSB

Gentse Universitaire Sportbond

GV

gemandateerde voorziening

GVB

gemeenschappelijk visserijbeleid

GVC

gewestelijk verwerkingscentrum

gve

grootvee-eenheid

GVK

gesplitst vastleggingskrediet

gvo

gezondheidsvoorlichting en -opvoeding

GVO

geaggregeerde voor het onderwijs

GVO

Gezondheidsvoorlichting in het Onderwijs

GVSO

geaggregeerde voor het secundair onderwijs

Gw.

Grondwet

GWD

gemeentelijk woondossier

GwH

Grondwettelijk Hof

GWS

Geautomatiseerd Waterbeheer en Scheepvaartsturing

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons