I

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

IAAF

International Association of Athletics Federations

IAB

Impact Assessment Board

IAC

individueel aangepast curriculum

iadl

instrumentele activiteiten van het dagelijks leven

IAEEA

International Association for the Evaluation of Educational Achievement

IAJ

individueel aangepast jaarprogramma

IAK

Initiatief Audiovisuele Kunsten

IALS

International Adult Literacy Survey

IANA

Internet Assigned Numbers Authority

IAO

Internationale Arbeidsorganisatie

IAP

(historisch) Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (nieuwe naam = Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, VIOE)

IARC

International Agency for Research on Cancer

IAS

International Accounting Standards

IATA

International Air Transport Association

IAVA

Interne Audit van de Vlaamse Administratie

IBA

Important Bird Areas

IBA

individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater

IBA

individuele behandeling van afvalwater

IBBT

Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie

IBC

Interregionale Bodemsaneringscommissie

IBE-BIV

Institut Belge de l’Eclairage - Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

IBF

Interdepartementaal Begrotingsfonds

IBI

Index voor Biotische Integriteit

IBIS

Informatiesysteem Binnenscheepvaart

IBN

innovatief bedrijfsnetwerk

IBO

individuele beroepsopleiding (in een onderneming)

IBO

initiatief voor buitenschoolse opvang

IBO

investeringsbeschermingsovereenkomst

IBO+

individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werkzoekenden (= K-IBO)

IBOGEM

Intercommunale voor Huisvuilverwijdering voor Burcht en Omliggende Gemeenten

IBR

Instituut der Bedrijfsrevisoren

IBSOG

instituut voor buitengewoon secundair onderwijs van het GO!

IBW

initiatief voor beschut wonen

IBW

(historisch) Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (nieuwe naam = Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO)

IC

inkomenscoëfficiënt

ICAG

Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICAO

International Civil Aviation Organization

ICBB

Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid

ICBM

Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas

ICBS

Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde

ICCM

Intercultureel Centrum voor Migranten

ICDL

International Computer Driving License

ICDO

Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

ICEM

Interdepartementale Commissie Etnisch-Culturele Minderheden

ICES

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

ICES

International Council for the Exploration of the Sea

ICF

International Classification of Functioning, Disability and Health

ICGK

Interdepartementale Commissie Gelijke Kansen

ICHO

Interuniversitair Centrum voor Huisartsopleiding

ICLB

Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid

ICM

Interdepartementale Commissie Migranten

ICMH

International Centre for Migration and Health

ICMIT

Interministeriële Conferentie voor Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie

ICNIRP

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

ICO

intercommunale

ICO

intercultureel onderwijs

ICOM

International Council of Museums (van de UNESCO)

ICON

interdisciplinair coöperatief onderzoek

ICRI

Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica (van de KU Leuven)

ICS

investment court system

ICT

informatie- en communicatietechnologie

ICVI

Interministeriële Conferentie voor Verkeer en Infrastructuur

ICVRE

Interdepartementaal Comité voor Rationeel Energieverbruik

IDAHOT

International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

IDAN

Interregional Development Agencies Teleservice Network

IDE

integrated drive electronics

IDLO

Interdisciplinaire Vakgroep voor Lerarenopleiding (van de Vrije Universiteit Brussel)

IDM

identiteitsmanagement

IDM

Intercommunale Durme-Moervaart

IDO

individuele dienstverleningsovereenkomst

IDPB

(historisch) Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

iDTV

interactieve digitale televisie

IE

infantiele encefalopathie

IE

inwonerequivalent

IEA

International Energy Agency

IEA

International Association for the Evaluation of Educational Achievement

IEC

Interministeriële Economische Commissie

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IEGA

Intercommunale voor Energievoorziening

IEM

Information Exchange Meeting

IER

ingrijpende energetische renovatie

IF

Inspectie van Financiën

IFEST

International Trade Fare for Environmental and Safety Technologies

IFG

intrafamiliaal geweld

IFPI

International Federation of the Phonographic Industry

IFPME

Institut Wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises

IFRS

International Financial Reporting Standards

Igao

Intercommunale Gasvoorziening van Antwerpen en Omgeving

IGC

Intergouvernementele Conferentie

IGEAN

Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen

IGEMO

Intergemeentelijke Vereniging voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving

IGO

inkomensgarantie voor ouderen

IGO

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

IGO

Intergemeentelijk Opbouwwerk voor het Arrondissement Leuven

IGS

intergemeentelijk samenwerkingsverband

IGVM

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

IHBV

Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen

IHD

instandhoudingsdoelstelling

IHE

Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie

IHK

Intercommunale voor Huisvuilverwerking Kanton Kontich

IIA

interinstitutioneel akkoord

IIKW

Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen

IIRB

Institut International de Recherches Betteravières

IISA

Interuniversitair Instituut voor de Studie van de Arbeid

IJH

integrale jeugdhulp

IKB

inbreidingsgericht project in kansarme buurt

IKB

integrale kwaliteitsbeheersing braadkip

IKEA

Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd

IKED

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie voor Diabetes

IKG

inkomensgerelateerd

IKK

Internationale Kamer van Koophandel

IKKB

Integraal Keten Kwaliteit Beheersysteem

IKM

integrale kwaliteitszorg melk

IKT

inkomenstarief

IKW

interkabinettenwerkgroep

IKWV

Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen

ikz

integrale kwaliteitszorg

ILB

Informatienet inzake Landbouwbedrijfsboekhoudingen

ILGA

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association

ILM

Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ontwikkeling in Limburg

ILO

instaptoets lerarenopleiding

ILO

International Labour Organization

ILS

Instrument Landing System

ILVA

Intercommunale Vereniging Land van Aalst

ILVO

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

ILW

Industrieel Leerlingenwezen

IMA

Intermutualistisch Agentschap

IMAGO

geïntegreerde methodiek voor actiegerichte gebiedsontwikkeling

Imalso

Intercommunale Maatschappij van de Linker-Scheldeoever

IMB

individuele materiële bijstand

IMC

interministeriële conferentie

IMCC

Interministeriële Conferentie voor Cultuur

IMCJH

Interministeriële Conferentie voor de Justitiehuizen

IMCWB

Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid

IMEA

Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen

imec

Interuniversitair Micro-elektronicacentrum

Imewo

Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen

IMF

International Monetary Fund

IMI

Internal Market Information System

IMIS

(historisch) afdeling Interdepartementale Management Informatiesystemen (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

IMKL

Informatiemodel Kabels en Leidingen

IMO

(historisch) afdeling Algemene Infrastructuur en Materiële Ondersteuning (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

IMO

International Maritime Organization (van de Verenigde Naties)

IMOB

Industrie van Minerale Oliën van België

IMOB

Instituut voor Mobiliteit

IMOG

Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het Gewest Kortrijk

IMVO

internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

IMWV

Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen

IMZ

interne milieuzorg

IN

(historisch) Instituut voor Natuurbehoud (nieuwe naam = Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO)

INBO

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

IncGEO

Incubatiepunt Geoinformatie

INDRIS

Inland Navigation Demonstrator for River Information Services

Ineris

Institut national de l'environnement industriel et des risques

INES

International Indicators of Education Systems (van de OESO)

INIS

International Nuclear Information System

INL

(historisch) Instituut voor Nederlandse Lexicologie (nieuwe naam = Instituut voor de Nederlandse Taal, INT)

innoVET

innovatieve opleidingen in Vocational Education and Training

INPE

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

INR

Instituut voor de Nationale Rekeningen

Inserm

Institut national de la santé et de la recherche médicale

INSISTO

Informaticasysteem voor de Intersectorale Toegangspoort

INSPIRE

Infrastructure for Spatial Information in the European Community

INSZ

identificatienummer van de sociale zekerheid

INT

Instituut voor de Nederlandse Taal

Integan

Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen

IO

Interactieve Omroep

IOB

Interuniversitair Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer

IOC

Internationaal Olympisch Comité

IOED

intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst

IOF

Industrieel Onderzoeksfonds

IOK

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

ion

inclusief onderwijs

ion (i.o.n.)

instelling van openbaar nut

IOP

Informatie- en Oriëntatiepunt voor Minderjarige Nieuwkomers

IOP

inventaris onbebouwde percelen

IP

Institut Pasteur

IP

internetprotocol

IP

investeringsplan

IP

investeringsprogramma

IPA

interprofessioneel akkoord

IPAC

Interprovinciaal Aidscoördinaat

IPB

Interdiocesaan Pastoraal Beraad

IPBES

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

IPC

Interparlementaire Commissie (van de Nederlandse Taalunie)

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

IPCO

Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs

IPDC

interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus

IPF

Intergovernmental Panel on Forests

IPI

interdepartementale projectgroep inburgering

IPIS

International Peace Information Service

IPM

integrated pest management

IPO

Interbestuurlijk Plattelandsoverleg

IPO

internaat met permanente openstelling

IPOT

Interdepartementale Projectorganisatie Ondergronds Transport

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control ( = GPBV)

IPR

intellectual property rights

IPT

individuele pensioentoezegging

IPU

Inter-Parliamentary Union

IPZ

interpolitiezone

IRC

Innovation Relay Centre

IRCEL

Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu

IRI

International Research Infrastructure

IRIS

Integrale Respons op Intrafamiliaal Seksueel misbruik

IRIS

Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking

IROJ

Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp

IRPC

intersectorale regionale prioriteitencommissie

IRTAD

international road traffic and accident database

ISA

intelligent speed adaptation

ISAAC

International Study of Asthma and Allergies in Childhood

ISAB

Interfederal Space Agency of Belgium

ISB

Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid

ISB-EV

Instellingsspecifiek Besluit Export Vlaanderen (van 22 september 2000)

ISBN

International Standard Book Number

ISBO

Instituut voor Strategisch en Beleidsgericht Onderzoek

ISCED

International Standard Classification of Education

ISDN

integrated services digital network

ISDS

investor-state dispute settlement

ISE

inhoudelijk structuurelement

ISG

Informatiesysteem Gezondheid

ISG

Informele Scheldegroep

ISI

Institute for Scientific Information (in Verenigde Staten van Amerika)

ISM

Internationale Süsswarenmesse (in Keulen)

ISO

International Organization for Standardization

ISOSIF

Interdepartementaal Sturingsorgaan Sociaal Impulsfonds

ISP

internet service provider

ISRO

Instituut voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (van de KU Leuven)

ISSN

International Standard Serial Number

ISSP

International Social Survey Programme

ISVAG

Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten

ISWAP

Intersectorale Werkgroep Algemene Preventie

IT

informatietechnologie

IT

integratietegemoetkoming

ITA

Actieprogramma Informatietechnologie (van de Vlaamse Regering)

I.T.E.R.

Impulscontrole, Terugvalpreventie, Empathiebevordering en Responsabilisering

ITF

International Transport Workers' Federation

ITG

Instituut voor Tropische Geneeskunde

ITI

Internationaal Theaterinstituut

ITMMA

Institute for Transport and Maritime Management (van de Universiteit Antwerpen)

ITS

intelligent transportsysteem

ITU

International Telecommunication Union

ITU

International Triathlon Union

IUAP

interuniversitaire attractiepool

IUCN

International Union for Conservation of Nature

iV

internationaal Vlaanderen (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

IVA

intern verzelfstandigd agentschap (van de Vlaamse overheid)

IVAGO

Intercommunale Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken

IVAH

Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen

IVBO

Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland

IVBPR

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten

IVC

informatieveiligheidscomité

IVC

Interregionale Verpakkingscommissie

IVCA

Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen

Iveg

Intercommunale voor Energie

Iveka

Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse

IVESCR

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

IVK

Instituut voor Veterinaire Keuring

IVLA

Intercommunale Vereniging voor Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen

IVM

Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland

IVMO

Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Menen en Ommeland

iVO

interactie met de Vlaamse overheid in de 21ste eeuw

IVOC

Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie

IVON

integraal verwevings- en ondersteunend netwerk

IVOO

Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer voor Oostende en Ommeland

IVRK

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

IVRO

Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Roeselare en Ommeland

IVSI

Internationaler Verband der Schneesportinstruktoren

IVT

inkomensvervangende tegemoetkoming

IVV

informatie verwerven en verwerken

IVVO

Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor de Sector Veurne en Ommeland

IVVVA

Intergemeentelijke Samenwerking voor Verwijdering en Verwerking van Vaste Afvalstoffen in Noord- en Oost-Limburg

IWEPS

Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique

IWETO

Inventaris van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek in Vlaanderen

IWF

Internet Watch Foundation

IWI

(historisch) Interdepartementale Werkgroep Informatica (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

IWM

Intercommunale Watermaatschappij

IWONL

(historisch) Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw

IWOV

Intercommunale voor Watervoorziening in Oost-Vlaanderen

IWS

integrale waterzuiveringsstudie (van Aquafin)

IWT

(historisch) Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (nieuwe naam = Agentschap Innoveren en Ondernemen, VLAIO)

IWVA

Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht

IWVB

Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant

IWWG

Interdepartementale Windwerkgroep

IYV 2001

International Year of Volunteers

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons